Jaarrekening

Jaarrekening opstellen

Een jaarrekening opstellen gebeurt aan het einde van ieder boekjaar. Het doel van de jaarrekening is de lezer inzicht verschaffen in de financiële situatie van een onderneming. De jaarrekening vormt als het ware de cijfermatige verantwoording van de bedrijfsprestaties. Zekerheid over de juistheid van cijfers is belangrijk voor de bedrijfsvoering van een onderneming. Cijfers geven inzicht in de behaalde resultaten en geven informatie vrij over de toekomst. De geschiedenis kan zich immers herhalen.

Wat is een jaarrekening?

De jaarrekening is een essentieel onderdeel van de boekhouding. Het bevat namelijk een overzicht van de financiële situatie van een bedrijf. Van Eert Accountants & Adviseurs kan voor u een enkelvoudige jaarrekening opstellen. Deze bestaat uit een balans, resultatenrekening en toelichting op beide onderdelen. Daarnaast kunnen wij voor u ook een geconsolideerde jaarrekening opstellen. Hierbij worden enkelvoudige jaarrekeningen van een holding bij elkaar opgeteld.

Verschillende soorten jaarrekeningen

Belangrijk om te weten, is dat we onderscheid maken tussen twee verschillende soorten jaarrekeningen. Zo kennen we de fiscale jaarrekening voor de belastingdienst, en de bedrijfseconomische jaarrekening voor de stakeholders.

Wat is een fiscale jaarrekening?

De fiscale jaarrekening wordt, zoals de naam al verraad, opgesteld voor de fiscus. Het doel hiervan is een overzichtelijke weergave van de belastbare winst in een specifiek jaar. Hiermee kan de fiscus bepalen hoeveel belasting ze van een onderneming ontvangen. De fiscale jaarrekening dient te worden opgesteld op basis van de eisen die de fiscus oplegt. Over het algemeen geldt; hoe groter de onderneming, hoe meer eisen de fiscus u oplegt.

Wat is een bedrijfseconomische jaarrekening?

De bedrijfseconomische jaarrekening is voornamelijk bedoelt voor stakeholders. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de fiscale normen en geeft daarom een beter beeld op de vermogenssituatie van een bedrijf. Het verschil tussen de twee is gemakkelijker te begrijpen door middel van een voorbeeld. Neem bijvoorbeeld een bedrijfspand dat voor € 200.000 op de balans van de fiscale jaarrekening wordt weergegeven (aanschafwaarde min de jaarlijkse afschrijving). In werkelijkheid vertegenwoordigt dit pand nog een marktwaarde van  € 300.000 en dat wordt dan op de balans van de bedrijfseconomische jaarrekening weergeven. Zoals je ziet zit er een verschil tussen de twee bedragen, dit wordt ook wel stille reserve genoemd.   

Jaarrekening opstellen of controleren

Van Eert Accountants & Adviseurs kan voor u vakkundig de jaarrekening opstellen of uw jaarrekening controleren. Dit financiële eindverslag biedt uzelf en eventuele belanghebbende (zoals banken, leveranciers, afnemers en de fiscus) informatie over de financiële situatie van uw bedrijf. Wilt u graag een jaarrekening op laten stellen of laten controleren? Schroom dan niet om vrijblijvend contact met ons op te nemen. Het is altijd mogelijk om in een vrijblijvend gesprek te bekijken wat we voor elkaar kunnen betekenen. 

 


Vrijblijvend contact opnemen

Uw jaarrekening laten opstellen of controleren?

  Enkelvoudige én geconsolideerde jaarrekeningen  
  Opstellen of controleren mogelijk 
 

AFM-gecertificeerd  

Interesse? Wij plannen graag een vrijblijvend kennismakinggesprek met u in om de mogelijkheden te verkennen. 


Vrijblijvend contact opnemen