Wist-je-dat? Deze keer een heleboel over WW, PAWW, wettelijke vakantiedagen, werkkostenregeling etc.

juli 28, 2021 Salaris nieuws

Dsc0067v2 Crop

Wist-je-dat

 • De zogenoemde BIK-regeling (investeringskorting) is geschrapt en hiervoor in de plaats de hoge en lage WW premies vanaf 1 augustus 2021 zijn verlaagd?
 • De hoge premie 5,34%-en de lage premie 0,34% wordt? (een verlaging van 2,36% t.o.v. de oude premies)
 • U deze premies voor verzekeringsplichtig personeel via de loonaangiftes betaald en als wij uw loonadministratie verzorgen wij de verlagingen voor u verwerken?
 • U de wettelijke vakantiedagen 2020 van uw werknemers na 1 juli 2021 kunt laten vervallen, mits u de werknemers hierover vooraf goed en duidelijk schriftelijk heeft geïnformeerd- gestimuleerd- en in staat gesteld om deze op te nemen?
 • Er in het belastingplan 2022 voorstellen liggen voor gerichte vrijstelling voor thuiswerkvergoedingen en wederom versoepeling van de vrije ruimte in de werkkostenregeling?
 • De PAWW aangiftes tegenwoordig ook via iDEAL https://spaww.nl/ betaald kunnen worden? (*indien PAWW bij u van toepassing is door verplichtstelling vanuit uw CAO)
 • In het voorjaar van 2020 fiscaal is goedgekeurd dat vaste reiskostenvergoedingen onder voorwaarden onbelast mogen blijven, ook als de werknemer door de Coronamaatregelen veel thuis werkt en dat deze versoepeling wederom is uitgesteld en nu tot 1 oktober 2021?
 • Dat de voorwaarde hierbij is dat het vergoedingen betreft die al voor 13 maart 2020 door de werkgever werden toegekend?
 • Als u met oproepkrachten werkt, u met ingang van 1 juli 2021 te maken heeft met een wijziging in de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)?
 • U de oproepkrachten na twaalf maanden in de dertiende maand een aanbod moet doen voor een vaste arbeidsomvang?
 • De oproepkracht vervolgens een maand de tijd heeft om het aanbod te accepteren? (in de veertiende maand dus)
 • Nog niet duidelijk was wanneer de vaste arbeidsomvang moest ingaan als de oproepkracht het aanbod accepteerde?
 • Dit nu met de wetswijziging duidelijk is geworden en dit uiterlijk de eerste dag, nadat twee maanden zijn verstreken, dus uiterlijk op de eerste dag van de vijftiende maand moet zijn?
 • Als de werknemer binnen een maand na het aanbod geen reactie heeft gegeven, u er vanuit mag gaan dat de oproepovereenkomst onder dezelfde voorwaarden wordt voortgezet?

U kunt gerust contact opnemen met Rob van der Ven (r.vanderven@vaneert.nl of 040-246 4455) als wij u bij één van deze punten mogen adviseren.

Wil je weten wat jouw opties zijn?


De specialisten van BGH/Van Eert Accountants Adviseurs staan je


graag te woord.


Vraag een vrijblijvend gesprek aan.