Salaristips voor het einde van 2021

december 03, 2021 Salaris nieuws

85 dsc0070v2 Crop

Werkkostenregeling vrije ruimte benutten

Zoals voorgaande jaren kan u gebruik maken van de vrije ruimte van de werkkostenregeling. Dit jaar zoals vorig jaar extra interessant gezien de 3% vrije ruimte tot een loonsom van € 400.000,- (daarboven 1,18%). Dit kan door bijvoorbeeld personeel onbelast wat extra’s met kerst te geven en u kan uzelf als directeur grootaandeelhouder (DGA) zijnde een onbelaste vergoeding geven.

Voordeel bruto = netto, geen kosten erbovenop (mits voldoende vrije ruimte) en daarnaast is het aftrekbaar voor de winst of vennootschapsbelasting. Aangezien er wel met eventuele werkkosten vanuit de boekhouding, concernregeling, het maximum gebruikelijke bedrag op jaarbasis en aangevraagde (NOW) subsidie rekening gehouden moet worden, verzoeken wij u ons in te schakelen om dit maximale bedrag voor u te berekenen. Uiterlijk 31 december moet deze betaling werkelijk gedaan zijn, anders telt deze niet meer mee voor de vrije ruimte 2021.

(Jeugd) Lage inkomensvoordeel (LIV)

Werknemers met gemiddelde fiscale uurlonen van € 10,48 tot en met € 13,12 kunnen hiervoor in aanmerking komen. Wij controleren einde van dit jaar of hier mogelijk voor u nog voordeel te behalen is. Zijn er bijvoorbeeld grensgevallen die met een bonus, cafetariaregeling of extra uren (minimaal 1.248 verloonde uren zijn benodigd) net wel in aanmerking kunnen komen voor de subsidie? Dan contacten wij hierover met u. Sinds 2020 is er nog maar één categorie met maximaal € 1.000,- subsidie op jaarbasis. Voor het jeugd-LIV (18 t/m 20 jarigen) gelden lagere bedragen.

Thuiswerkers met reis-en onkostenvergoeding

Kijk kritisch naar vaste reis-en onkostenvergoedingen. De staatssecretaris van Financiën keurde eerder goed dat vaste reis- en andere kostenvergoedingen onbelast blijven doorlopen. Ook al hebben deze betrekking op werkdagen die werknemers thuis doorbrengen vanwege de coronamaatregelen die sinds maart 2020 van kracht zijn. Vanaf 1 januari 2022 komt deze goedkeuring te vervallen.

Vanaf 1 januari 2022 wordt de thuiswerkvergoeding á € 2,- gericht vrijgesteld, dus valt deze voortaan buiten de vrije ruimte van de werkkostenregeling. U kunt deze dus voortaan onbelast aan werknemers verstrekken en dat is een voordelige manier om thuiswerkende werknemers te belonen. U kunt bij vaste thuiswerkdagen hier zoals bij de reiskosten ook een vaste gemiddelde vergoeding door ons voor laten berekenen en verwerken.

HR Modules Loket.nl

Zoals u weet werken wij met het salarispakket Loket.nl. Landelijk één van de beste en grootste online salarisleveranciers. Wist u dat er in dit pakket ook diverse HR modules mogelijk zijn, die u in deze tijden van online automatisering veel tijdswinst en vereenvoudiging van uw HR-administratie kunnen opleveren? Onze ervaring is dat deze modules stabiel, eenvoudig en intuïtief perfect werken. Om voor u overzichtelijk te maken wat er mogelijk is, treft u bijgaand de zogenoemde ‘praatplaat’ van Loket over deze HR modules aan. Daarin staat kort en krachtig benoemd welke mogelijkheden er zijn. Voor de volledigheid aanvullend ook de werkgeversbrochure.

Veelgebruikte tijds(en papier-en aparte overzichten)besparende modules zijn het werknemerloket, de verlofregistratie, digitale personeelsdossiers en (op maat gemaakte) documenten genereren met digitale ondertekening (die direct in uw online personeelsdossier terecht komen). U heeft alles overzichtelijk op één plaats.

Mocht u modules zien die voor u interessant zijn, dan denken wij graag met u mee. In ‘loonland’ is een mooi moment voor een frisse start vanaf een nieuw kalenderjaar. U kunt dus bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2022 overstappen op een nieuwe werkwijze. Afhankelijk van de module zijn er uiteraard ook mogelijkheden door het jaar heen.

Vraag S&O-afdrachtvermindering aan

Bent u een werkgever in de research & development (R&D)? Maak dan gebruik van de Wet Bevordering Speur en Ontwikkelingswerk (WBSO) om uw (loon)kosten te verlagen. Sinds begin november kunt u deze S&O-afdrachtvermindering voor 2022 aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

In 2022 zijn de tarieven teruggebracht naar het niveau van voor de coronacrisis. De eerste schijf gaat van 40% terug naar 32%. Voor starters gaat het tarief in de eerste schijf van 50% terug naar 40%. De grens van de eerste schijf ligt bij € 350.000 (loon)kosten. Het tarief van de tweede schijf blijft 16%. De verrekening is in 2022 vereenvoudigd. U kunt zelf bepalen hoeveel van het toegekende WBSO-budget u in welk loonaangiftetijdvak wilt verrekenen met uw loonheffingen.

Actiepunt

Begint de periode van het S&O-werk op 1 januari 2022, dan moet u uiterlijk op 20 december 2021 de S&O-afdrachtvermindering hebben aangevraagd bij de RVO.

Wil je weten wat jouw opties zijn?


De specialisten van BGH/Van Eert Accountants Adviseurs staan je


graag te woord.


Vraag een vrijblijvend gesprek aan.