Corona en de Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud

juli 28, 2021 Fiscaal nieuws

Dsc0067v2 Crop

Corona heeft onze samenleving in een onverbiddelijke houdgreep. We zullen allemaal onze verantwoordelijkheid moeten nemen, willen we ons daaraan ontworstelen. Dat doet ook de overheid, die in deze moeilijke tijd ondernemend Nederland met allerlei vriendelijke maatregelen tegemoetkomt. Hoe die maatregelen er uiteindelijk precies uit gaan zien, is nog niet helemaal duidelijk.

Omzetverlies door Corona

Veel ondernemers hebben het zwaar op dit moment. Sommigen zien zich genoodzaakt hun zaak voor onbepaalde tijd te sluiten, anderen hebben te maken met het wegvallen of uitstellen van opdrachten. Gevolg is dat werknemers maar wat duimen zitten draaien. Gelukkig biedt de tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging van Werkbehoud (NOW) wat lucht. Deze vervangt de regeling WerkTijdVerkorting (WTV), die door de Corona-crisis is ingetrokken. De WTV ging uit van werkverlies in uren. De NOW daarentegen gaat uit van omzetverlies.

Tegemoetkoming loonkosten

Verwacht je als werkgever tenminste 20% omzetverlies, dan kun je vanaf 1 maart een tegemoetkoming in je loonkosten ontvangen van maximaal 90%. Dat geldt zowel voor vaste werknemers, als voor flexibele contracten en oproepkrachten. Hoe een en ander precies zal worden ingevuld, is nog onduidelijk. Hoe moet je bijvoorbeeld dat omzetverlies meten? En hoe zit het met pensioenpremie en vakantiegeld? Vallen die ook onder loonkosten?

Voorschot NOW

Omdat nog lang niet alles helder is, kun je nu nog geen beroep doen op de NOW. Het is wel de bedoeling dat de regeling zo snel mogelijk wordt opengesteld. Je kunt dan een voorschot op de tegemoetkoming aanvragen. Achteraf vindt dan een correctie plaats op basis van het daadwerkelijke omzetverlies.

Nogal wat vraagtekens dus. Wil je toch alvast meer weten of eens zien wat straks je opties zijn? De specialisten van Van Eert Accountants & Adviseurs staan je graag te woord.

Wil je weten wat jouw opties zijn?


De specialisten van BGH/Van Eert Accountants Adviseurs staan je


graag te woord.


Vraag een vrijblijvend gesprek aan.