Belasting advies

U bent op zoek naar een professionele belastingadviseur. Begrijpelijk. U wilt immers niet teveel belasting betalen en optimaal profiteren van fiscale faciliteiten. Anderzijds zit u niet te wachten op discussies met de Belastingdienst. Goed advies is dus welkom. De ervaring leert echter dat complexe fiscale adviezen vaak niet lonend zijn. De kosten voor advies en begeleiding bij belastingcontrole zijn doorgaans hoog en de fiscale baten slechts tijdelijk. Gelukkig doet Van Eert Accountants & Adviseurs in Eindhoven het nét even anders.

Persoonlijk betrokken

Fiscale vraagstukken gaan in beginsel om cijfers en regels. Onze adviseurs kijken verder, naar de mensen achter de vraagstukken gaat. Bij elke belastingkwestie waarmee u als particulier, ondernemer of DGA te maken krijgt, kunt u rekenen op onze kennis en expertise. En vooral ook op onze persoonlijke betrokkenheid. Juist vanuit die persoonlijke relatie behartigen wij uw belangen en helpen wij u bij het contact met de fiscus.

Belastingadvies op maat

Belastingregels zijn continu aan verandering onderhevig. Hoe kunt u deze regels het beste toepassen? Hoe behaalt u het meest gunstige resultaat voor uw onderneming? Hoe groter of complexer de organisatie wordt, hoe lastiger dergelijke vragen zijn te beantwoorden. Onze belastingadviseurs zijn op de hoogte van de meest actuele en aankomende ontwikkelingen. Ze vertalen de fiscale wet- en regelgeving naar een gericht belastingadvies op maat. Bijvoorbeeld bij het opstellen van uw aangiften en bij het controleren van uw belastingaanslagen en beschikkingen. Daarnaast beoordelen we uw juridische positie en staan we u graag bij in juridische procedures.

Onze advieswerkzaamheden

Van Eert Accountants & Adviseurs staat u op alle fronten bij. Onze werkzaamheden bij belastingadvies bestaan onder meer uit:

  • Het opstellen van belastingaangiften en het controleren van aanslagen en beschikkingen
  • Bijstand bij boekenonderzoek en fiscale procesvoering
  • Fiscale optimalisatie van de jaarrekening
  • Advies m.b.t. oudedagsvoorzieningen
  • Fiscaal optimale financiering
  • BTW advies
  • Advies over loonbelastingen, sociale verzekeringen en fiscaalerfrecht