Toegevoegde waarde uit certificering ....

Van Eert Accountants & Adviseurs beschikt over een gespecialiseerd audit team dat zich bezighoudt met de accountantscontrole van de jaarrekening.

Controle van de jaarrekening

Van Eert Accountants & Adviseurs beschikt over een gespecialiseerd audit team dat zich bezighoudt met de accountantscontrole van de jaarrekening. Dat team voert niet alleen wettelijke controles uit voor middelgrote en grote ondernemingen. Het verricht ook vrijwillige controles voor kleine ondernemingen die hun organisatie willen verbeteren. Bij ons ontvangt u namelijk niet alleen een controleverklaring. We vertalen de bevindingen die uit de audits naar voren komen, ook in bruikbare en praktische adviezen. Denk aan mogelijkheden tot liquiditeitsverbetering, rendementsverbetering, een organisatieanalyse, verbeterpunten voor de administratieve organisatie en interne beheersing en fiscale aandachtspunten.

Verplichte controle jaarrekening

Wanneer bent u verplicht om de jaarrekening door een accountantskantoor te laten controleren? Dat is het geval als uw onderneming gedurende twee aaneengesloten boekjaren voldoet aan twee van de volgende criteria:

  • U heeft gemiddeld 50 of meer werknemers in dienst
  • Uw balanstotaal is meer dan € 6 miljoen
  • Uw netto-omzet is meer dan € 12 miljoen

Geldt de wettelijke verplichting voor uw organisatie, dan dient u de controle te laten uitvoeren door een accountantskantoor met een AFM-vergunning. Van Eert Accountants & Adviseurs beschikt over deze vergunning en voert de controle graag voor u uit.

Vrijwillige controle jaarrekening

Ook al bent u daartoe niet verplicht, een accountantscontrole van uw jaarrekening is altijd waardevol. Onze accountants brengen het functioneren van uw onderneming helder in kaart, signaleren mogelijke verbeterpunten en spreken die persoonlijk met u door. Zo heeft u met de jaarrekening een belangrijk instrument in handen om de kwaliteit van uw organisatie continu te verbeteren.

Vergelijking andere branches

Wij voeren wettelijke en vrijwillige controles uit voor opdrachtgevers in uiteenlopende branches. Onze accountants kunnen dus goed vergelijken en best practices van elders inbrengen. Doe er uw voordeel mee!