Wat is een Jaarrekening

Wat is een Jaarrekening

Het is een essentieel onderdeel van de boekhouding maar het is niet iedere ondernemer duidelijk hoe de jaarrekening in elkaar steekt. De jaarrekening wordt door een bedrijf aan het einde van een boekjaar opgesteld en bedraagt een overzicht van de financiële situatie. De enkelvoudige jaarrekening bestaat uit een balans, resultatenrekening en een toelichting op beide onderdelen. Voor geconsolideerde jaarrekeningen worden de enkelvoudige jaarrekening van een holding bij elkaar opgeteld. Als dit nog niet lastig genoeg is zijn er tevens ook nog twee verschillende soorten jaarrekeningen. De fiscale jaarrekening voor de belasting en de bedrijfseconomische jaarrekening voor stakeholders.

Wat is een fiscale jaarrekening

De fiscale jaarrekening wordt, zoals de naam al verraad, opgesteld voor de fiscus. Het doel hiervan is een overzichtelijke weergave van de belastbare winst in een specifiek jaar. Hiermee kan de fiscus bepalen hoeveel belasting ze van een onderneming ontvangen. De fiscale jaarrekening dient te worden opgesteld op basis van de eisen die de fiscus oplegt.

Wat is een bedrijfseconomische jaarrekening

De bedrijfseconomische jaarrekening is voornamelijk bedoelt voor stakeholders. Hierbij wordt geen rekening gehouden met de fiscale normen en geeft daarom een beter beeld op de vermogenssituatie van een bedrijf. Het verschil tussen de twee is makkelijker te begrijpen door middel van een voorbeeld. Neem bijvoorbeeld een bedrijfspand die voor € 200.000 op de balans van de fiscale jaarrekening wordt weergegeven (aanschafwaarde min de jaarlijkse afschrijving). In werkelijkheid vertegenwoordigt dit pand nog een marktwaarde van € 300.000 en dat wordt dan op de balans van de bedrijfseconomische jaarrekening weergeven. Zoals je ziet zit er een verschil tussen de twee bedragen, dit wordt ook wel stille reserve genoemd.

Mogelijk is het na het lezen van deze pagina nog steeds niet helemaal duidelijk en zit je nog steeds met de vraag: ‘wat is een jaarrekening’. Schroom dan niet om contact op te nemen want op die manier kunnen we je specifieke vraag duidelijk beantwoorden. Je hebt ook de mogelijkheid om een vrijblijvend gesprek aan te vragen waarin wordt bekeken wat wij kunnen betekenen vooruw organisatie.