Liquiditeit: smeermiddel van de onderneming

Cash is immers belangrijker dan winst. Hoe mooi uw winst ook is, zonder cash kan er niets worden betaald.

Liquiditeitsbegroting

Zoekt u een kantoor in Eindhoven dat u kan helpen met een liquiditeitsbegroting? Slim. Cash is immers belangrijker dan winst. Hoe mooi uw winst ook is, zonder cash kan er niets worden betaald. Voorkom een liquiditeitsprobleem en neem een kundige en betrouwbare partij in de arm voor een heldere liquiditeitsprognose. Van Eert Accountants & Adviseurs is u daarmee graag van dienst.

Liquiditeitsprognose

Ondernemingen die tegen hun kredietlimiet aanzitten en genoeg vorderingen hebben, kunnen niets betalen. Combineer dat met het feit dat banken weinig genegen zijn om te financieren en er ontstaat een benarde situatie. Liquiditeitsproblemen worden veelal veroorzaakt door een te grote nadruk op het willen behalen van hoge brutowinstmarges. De kosten daarna worden vaak vergeten, zoals ook te hoge voorraden en het niet tijdig betalen en innen van rekeningen. In veel gevallen blijkt de administratie niet adequaat bijgewerkt zodat op weekbasis onduidelijk is welke rekeningen geïnd moeten worden en welke betaald. Andere ondernemingen komen in de knoop omdat ze teveel hebben voorgefinancierd. Gelukkig zijn dit soort problemen goed bij te sturen.

Kampt u met een liquiditeitskwestie en kunt u de oorzaak en/of oplossing van het probleem niet achterhalen? Van Eert Accountants & Adviseurs helpt u met een liquiditeitsbegroting orde op zaken te stellen.

Van winst denken naar cash denken

Cash denken vereist een andere benadering en managementaanpak dan het gebruikelijke winst denken. Coaching kan u daarbij helpen. Van Eert Accountants & Adviseurs heeft hiervoor uitstekende tools in huis. Wij helpen u de liquiditeitspositie van uw onderneming op orde te brengen en toekomstige problemen op dat te gebied te voorkomen. Met een goede liquiditeitsbegroting zorgen wij voor rust rondom uw liquiditeiten.

Liquiditeitsbegroting

Cash is het meest relevante gegeven uit uw boekhouding. Inderdaad belangrijker dan uw winst. Cash is hier en nu. Vraag Van Eert Accountants & Adviseurs voor een liquiditeitsbegroting en liquiditeitsadvies op maat.