Jaarrekening samenstellen

Ieder boekjaar wordt afgesloten met het opstellen van de jaarrekening. Een cijfermatige verantwoording van de prestaties van uw onderneming.

Jaarrekening samenstellen

Ieder boekjaar wordt afgesloten met het opstellen van de jaarrekening. Een cijfermatige verantwoording van de prestaties van uw onderneming. De jaarrekening geeft externe partijen – en vooral ook uzelf – inzicht in de behaalde resultaten en laat kristalhelder zien of u nog op koers ligt en waar u wellicht dient bij te sturen. Zaak dus dat de cijfers kloppen!

Samenstellen of controleren. En altijd advies.

Van Eert Accountants & Adviseurs stelt uw jaarrekening samen en ziet er zorgvuldig op toe dat deze aan alle wettelijke verplichtingen voldoet. Onze accountants controleren de cijfers die uw boekhouder heeft verzorgd dan wel verwerken de cijfers uit het boekhoudsysteem die wij voor u voeren. Vervolgens nemen ze de jaarrekening kritisch met u door. Welke ontwikkeling laten de resultaten zien? Zijn uw huisvestings- of energiekosten wel in verhouding? Hoe krijgt u die omlaag? Betalen uw debiteuren u niet te traag en betaalt u uw crediteuren niet te snel? Kijk eens hoe andere ondernemingen in onze portefeuille dat doen. Is uw organisatiestructuur nog wel adequaat? Zijn er wellicht privé-omstandigheden die een rol spelen? Dat is wat we doen. Dat is wat we zijn. Uw accountant, adviseur en sparringpartner. Uw vertrouwenspersoon.

Enkelvoudige en geconsolideerde jaarrekening

Zoekt u een accountant in Eindhoven? Dan bent u bij Van Eert Accountants & Adviseurs aan het juiste adres. Voor het samenstellen van een enkelvoudige jaarrekening (balans, resultaten, toelichting) of een geconsolideerde jaarrekening; de optelsom van de diverse enkelvoudige jaarrekeningen in geval van een holding.

Fiscale en bedrijfseconomische jaarrekening

We maken onderscheid tussen twee verschillende jaarrekeningen. De fiscale jaarrekening is een overzichtelijke weergave van de belastbare winst. Op basis daarvan bepaalt de fiscus hoeveel belasting u gaat betalen. De bedrijfseconomische jaarrekening is vooral bedoeld voor uw stakeholders. Omdat deze geen rekening houdt met de fiscale normen, geeft deze een beter beeld van de vermogenssituatie van uw bedrijf. Voor uzelf en uw stakeholders wel zo belangrijk!

Een betrouwbaar kompas

Of we uw jaarrekening nu samenstellen of enkel controleren, resultaat is een helder eindverslag dat banken, leveranciers, klanten en fiscus vertelt hoe uw onderneming ervoor staat. En dat u als ondernemer precies laat zien wat u te doen staat!

Meer weten? Neem vrijblijvend contact op.