Toegevoegde waarde uit certificering ....

Accountantsverklaring verstrekken

Van Eert Accountants & Adviseurs is een gecertificeerd accountantskantoor dat u kan helpen aan een accountantsverklaring. Deze accountantsverklaring heeft u nodig wanneer u wettelijk verplicht bent om de cijfers van uw bedrijf te laten controleren door een accountancy kantoor. Meer over deze verplichting leest u onder het kopje wettelijke controle. Hier gaan we dieper in op het proces dat wij doorlopen voor het verstrekken van een verklaring.

Verschillende fase

bij Van Eert Accountants & Adviseurs doorlopen we verschillende fasen voordat we een accountantsverklaring verstrekken. Tijdens onze werkzaamheden maken we gebruik van een work flow applicatie. Dit houdt in dat we werken met elektronische dossiers waarin een duidelijke lijn is opgezet vanaf de aanvang van de werkzaamheden tot en met de afronding. Iedere beslissing in het controleproces leidt tot aanpassingen in de vervolgwerkzaamheden. Hierdoor kan een enorme efficiency worden bereikt en blijft het controleproces doelgericht. Onze controleaanpak bestaat uit een aantal fasen: voorbereiding, planning, interimcontrole, eindejaarscontrole en de afrondingsfase.

1: De voorbereidingsfase

In de voorbereidingsfase worden elementaire zaken vastgesteld uitmondend in de opdrachtvoorwaarden, bemanning en het budget.

2: De planningsfase

In de planningsfase wordt inzicht verworven in de ondernemingsstrategie en de omgeving waarin de onderneming opereert. Het brengt de daaruit voortvloeiende bedrijfsrisico’s in kaart en daarmee de gevolgen voor de jaarrekening.

3: De fase van interimcontrole

De fase van interimcontrole is wellicht de belangrijkste fase van de accountantscontrole. Inzicht en zekerheid wordt verkregen in de belangrijkste bedrijfsprocessen: productie, inkoop, verkoop, voorraadbeheer, geldverkeer en automatisering. Hieruit kunnen aandachtspunten worden geformuleerd en adviezen worden verstrekt waaraan de ondernemer meerwaarde kan ontlenen. De uitkomsten van deze processencontrole wordt vertaald naar een controleaanpak per financieel aandachtsgebied. In een managementletter geven wij onze bevindingen en adviezen weer. Doorgaans worden deze werkzaamheden in het najaar verricht.

4: De fase van eindejaarscontrole

Op de cijfers die u aanlevert voor de jaarrekening verrichten wij in de fase van eindejaarscontrole onze verificatiewerkzaamheden. Wij beoordelen de cijfers op basis van historische analyse en betrekken hierin de prognose. Per financieel aandachtsgebied worden de cijfers beoordeeld op hun getrouwheid.

5: De afrondingsfase en de verstrekking van de accountantsverklaring

In de afronding komen wij tot een oordeel over de betrouwbaarheid van de jaarrekening, vastgelegd in de accountantsverklaring, de betrouwbaarheid van de managementinformatie alsmede in hoeverre de bedrijfsprocessen goed opgezet zijn.

Neemt u ook eens een kijkje op de pagina's wettelijke controle en de jaarrekening. Heeft vragen over het verkrijgen van een accountantsverklaring? Neemt u dan gerust contact met ons op.

 


Vrijblijvend contact opnemen

Snel uw subsidie laten controleren?

Heeft u snel een accountantsverklaring voor uw subsidieaanvraag nodig? Dan bent u bij Van Eert Accountants & Adviseurs aan het juiste adres. Wij zijn in staat uw aanvraag binnen enkele dagen snel en vakkundig te controleren. Neemt u gerust contact met ons op wanneer u het controletraject versneld wilt doorlopen.


Vrijblijvend contact opnemen