Liquiditeit: smeermiddel van de onderneming

Wat is een liquiditeitsbegroting?

De liquiditeitsbegroting wordt ook wel een liquiditeitsprognose wordt genoemd. Dit zijn in het principe twee verschillende benamingen voor dezelfde begroting. In een liquiditeitsbegroting staan de verwachte inkomsten en de verwachte uitgaven in een bepaalde periode. Deze periode is meestal een kwartaal maar kan ook een maand of jaar zijn. Het doel van de liquiditeitsprognose is een weergave of de liquide middelen die u in dat kwartaal heeft afdoende zijn om alle betalingen te kunnen doen.  

Waaruit bestaat een liquiditeitsbegroting

Zoals gezegd is de liquiditeitsbegroting een weergave van de liquide middelen die een organisatie in een bepaalde periode heeft. Bij het opstellen van een dergelijke begroting komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Alle verwachte uitgaven
  • Alle verwachte inkomsten
  • Het saldo van de verwachte uitgaven en inkomsten

Waarom een Liquiditeitsprognose opstellen

De liquiditeitsprognose is belangrijk voor ieder bedrijf omdat voldoende  liquide middelen cruciaal zijn voor een goede bedrijfsvoering. Helaas is deze niet bij ieder bedrijf aanwezig. Een niet dekkende liquiditeit kan grote gevolgen met zich mee brengen. In het ergste geval leidt dit zelfs tot een faillissement. Wanneer u  bij het opstellen van een liquiditeitsprognose erachter komt dat uw liquide middelen niet toereikend zijn om de uitgaven te dekken kunt u nog actie ondernemen. Het is daarom zeer verstandig om voor uw onderneming een liquiditeitsprognose op te stellen. Wanneer u hier nog vragen over heeft of graag hulp wilt kunt u vrijblijvend contact opnemen. 


Heeft u een vraag?

Waarom Van Eert Accountants & Adviseurs?

  Wij begeleiden u en uw bedrijf
  Advies op maat
  Wij gaan vrijblijvend het gesprek aan
 
  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA