Drs. Karel van der Pol RA

Algemeen directeur en eigenaar

In 2019 heb ik meer dan 30 jaar ervaring, in totaal ongeveer 60.000 uur, in het ondersteunen van cliënten en hun ondernemingen. De bekende 10.000 uur-norm is ruim overschreden en ik mag mijzelf inmiddels wel expert noemen op het gebied van accountancy. Dagelijks begeleid ik ondernemers bij hun financiële vraagstukken, bij vraagstukken omtrent hun toekomst, strategische oriëntatie en de gevolgen daarvan voor hun persoonlijke financiële toestand, nu en in de toekomst. Ondernemers hebben de behoefte deze vraagstukken regelmatig te bespreken. Belangrijk vind ik dat ook bij wettelijke accountantscontroles een bijdrage wordt gegeven aan de ontwikkeling van een onderneming. Het ‘in control’ houden van de groeiende onderneming is naar mijn mening daarin een heel belangrijk aandachtspunt. Naast mijn dagelijkse werk zet ik mij, zelf enthousiast marathonloper, ook in voor de Stichting Top Atletiek Eindhoven, een stichting die topatleten ondersteunt in het realiseren van hun doelen. Tot slot zet ik mij als vrijwilliger voor diverse goededoelenstichtingen.


Een goede accountant is niet alleen met regeltjes bezig. Een goede accountant verplaatst zich in de leefwereld en denkwijze van zijn cliënt en kijkt van daaruit naar de regelgeving en de mogelijkheden en ondersteunt hem daarin om de juiste keuzes te maken. Het gaat immers altijd om de behoeften en wensen van de cliënt.

VAN EERT

accountants & adviseurs

 
  • k.vanderpol@vaneert.nl
  • 040-2464455
  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA