Nieuws

Wijzigingen voor MKB-ondernemers na nieuw regeerakkoord

08.11.2017

Wijzigingen regeerakkoord

Het nieuwe regeerakkoord ‘Vertrouwen in de toekomst’ van het kabinet Rutte III ligt na 209 dagen formeren op tafel. Het lijvige document van 70 pagina’s bevat belangrijke wijzigingen voor ondernemers met personeel in het MKB. Wij zetten voor u de zeven belangrijkste veranderingen op een rij.

1. Overbruggingsregeling: transitievergoeding

Bedrijven binnen het MKB met minder dan 25 werknemers maken eerder aanspraak op de overbruggingsregeling bij een transitievergoeding. Kunt u als ondernemer met personeel bij ontslag van een werknemer de transitievergoeding niet volledig voldoen, dan kunt u gebruikmaken van deze regeling. Daarnaast komt er een compensatie voor de transitievergoeding voor mkb’ers die hun bedrijf beëindigen wegens ziekte of pensionering.

2. Ontslagrecht werknemers

Voor bedrijven wordt het eenvoudiger om medewerkers te ontslaan. Een rechter kan het arbeidscontract beëindigen wanneer ‘van elk van de afzonderlijke bestaande ontslaggronden onvoldoende wettelijke basis is voor ontslag’. De werknemer heeft in dit geval wél recht op een extra vergoeding van maximaal de helft van de transitievergoeding. Daarnaast hebben werknemers vanaf de eerste werkdag recht op een ontslagvergoeding.

3. Vennootschapsbelasting gaat omlaag

Het nieuwe kabinet brengt de tarieven voor vennootschapsbelasting stapsgewijs omlaag. Over de eerste 200.000 euro moet momenteel 20% belasting worden betaald. Tot aan 2021 is het plan dit te verlagen naar 16%. Winsten boven de 200.000 euro gaan van 25% naar 20%.

4. Loondoorbetaling bij ziekte

De loondoorbetaling bij ziekte wordt van twee jaar naar één jaar verkort. Dit geldt voor bedrijven tot 25 werknemers. Hiermee wil het kabinet ondernemers met personeel stimuleren om vaste mensen in dienst te nemen.

5. Vaderschapsverlof

Vaders krijgen vanaf 1 januari 2019 vijf in plaats van twee dagen vaderschapsverlof. Vanaf 1 juli 2020 krijgen partners een aanvullend verlof van vijf weken.

6. Proeftijd en tijdelijke contracten

U kunt werknemers een langere proeftijd geven. Dit is afhankelijk van de lengte van het contract. Is het meerjarencontract langer dan twee jaar, dan mag de proeftijd drie maanden duren. Bij een korter contract blijft de huidige termijn van twee maanden gehandhaafd. Bij een contract voor onbepaalde tijd wordt de proeftijd verruimd naar vijf maanden. En in plaats van na twee jaar kunt u werknemers met een tijdelijk contract nu na drie jaar een vast contract aanbieden.  

7. Regeldruk

De nieuwe plannen richten zich op een beperking van de regeldruk, waar veel ondernemers met personeel hinder van ondervinden. De huidige bedrijfseffectentoets krijgt uitbreiding van de MKB-toets. Hiermee wil het kabinet de wet- en regelgeving moderniseren zodat u beter kunt inspelen op maatschappelijke en technologische veranderingen.

Wilt u weten wat de nieuwe kabinetsplannen voor u als ondernemer betekenen? Wij leggen u dit graag uit in een vrijblijvend gesprek. Neemt u gerust contact met ons op en zorg ervoor dat u toekomstproof bent.  

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy