Nieuws

Werkkapitaalratio: uitleg en advies

06.07.2017

Een organisatie heeft werkkapitaal nodig om te kunnen blijven draaien. Werkkapitaal is het geld waarmee op korte termijn betalingen kunnen worden gedaan. Het geeft aan wat de verhouding is tussen de vlottende activa en kortlopende schulden. Aan de hand van het werkkapitaal weet men hoe de liquiditeitsbuffer van een organisatie is. In dit artikel leggen wij u uit wat het werkkapitaal is, hoe u het werkkapitaalratio berekent en hoe u het beschikbare werkkapitaal kunt verbeteren.

Wat is het werkkapitaalratio?

Werkkapitaalratio is een kengetal dat iets zegt over de liquiditeit. Het werkkapitaalratio geeft de verhouding aan tussen de omvang van het werkkapitaal en het totale vermogen van het bedrijf. Wat het ideale werkkapitaalratio is, verschilt natuurlijk per bedrijf. De ene organisatie heeft in verband met haar activiteiten meer werkkapitaal nodig dan de ander. Als vuistregel kan echter worden genomen dat een werkkapitaalratio van 1,5 tot 2 ideaal is.

Hoe berekent u het werkkapitaal?

Er zijn verschillende manieren om het werkkapitaal te berekenen. De eenvoudigste formule, zie hieronder, berekent het bruto werkkapitaal.

Bruto werkkapitaal = vlottende activa + liquide middelen

U kunt nog een stapje verder gaan door het netto werkkapitaal te berekenen. Hierbij wordt ook het kort vreemd vermogen meegenomen. De formule om het netto werkkapitaal te berekenen is:

Netto werkkapitaal = vlottende activa + liquide middelen - kort vreemd vermogen

Hoe kunt u uw werkkapitaalratio verhogen?

Blijkt uit bovenstaande berekening, of uit de praktijk, dat u te weinig middelen heeft om op korte termijn aan uw verplichtingen te voldoen? Dan wilt u natuurlijk weten hoe u dit het beste kunt verbeteren. De eerste stap die u hiervoor zal moeten zetten, is inzicht krijgen in de administratie.

Wij zien vaak dat veel ondernemers zich teveel focussen op de winst en te weinig rekening houden met de liquiditeit. Dat kan gevaarlijk zijn, want de rekeningen zullen op tijd betaald moeten worden, ook al is de omzet nog zo mooi. In de administratie is vaak tijdig af te lezen waar eventueel tekorten kunnen ontstaan. Het is belangrijk hier tijdig op te anticiperen.

Focus op ‘cash denken’

De specialisten van Van Eert Accountants & Adviseurs kunnen voor u de administratie in de gaten houden en u tijdig waarschuwen wanneer er tekorten in het werkkapitaal dreigen te ontstaan. Natuurlijk gaan we samen voor u op zoek naar een duurzame oplossing. We bekijken dan ook graag of uw processen optimaal zijn ingericht en of er misschien nog verbeteringen kunnen worden doorgevoerd om liquiditeitsproblemen in de toekomst te voorkomen. Wilt u meer weten over wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we graag wat we voor u kunnen betekenen.

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy