Nieuws

Wat is solvabiliteit en wat zegt het over uw financiële gezondheid?

15.11.2016

Solvabiliteit is één van de financiële ratio’s. Net als liquiditeit en rentabiliteit geeft ook solvabiliteit een indicatie van de financiële gezondheid van een organisatie. Het kengetal geeft aan hoe groot het eigen vermogen is ten opzichte van het balanstotaal. Solvabiliteit wordt voornamelijk gehanteerd door investeerders. Het percentage zegt namelijk iets over de mate waarin u aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen en dat is natuurlijk belangrijk wanneer men overweegt een investering te doen in uw bedrijf.

Wat is een gezonde solvabiliteit?

Een gezonde solvabiliteit is niet uit te drukken in percentages; een uitstekende solvabiliteit voor de één kan juist onvoldoende zijn voor de ander. Een op zichzelf staand ratio zoals solvabiliteit zegt ook niet zoveel, het krijgt pas betekenis als het wordt afgezet tegen de andere financiële ratio’s en wordt bekeken voor langere tijd. U kunt namelijk nog zo’n goede winst behalen of veel vaste activa met waarde in bezit hebben, als u op korte termijn niet aan uw betalingsverplichtingen kan voldoen ontstaan er alsnog problemen…

Solvabiliteit berekenen

U berekent uw solvabiliteit door uw eigen vermogen te delen door het totale vermogen. Onder het totale vermogen valt het eigen vermogen, het kort vreemd vermogen en het lang vreemd vermogen. Dit vermenigvuldigen we met 100%.

Solvabiliteit = eigen vermogen / totaal vermogen x 100%

Financieel gezond worden en blijven

Als accountant is het één van onze belangrijkste taken om ondernemers te coachen bij het financieel gezond maken en houden van hun onderneming. Daarbij is het verwezenlijken van een gezonde solvabiliteit één van de speerpunten. Samen met u bekijken we welke solvabiliteit in uw situatie moet worden nagestreefd en stellen we een plan op om dit te bewerkstelligen. Wilt u meer weten over onze dienstverlening of bent u benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u dan gerust contact met ons op. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we graag wat we voor u kunnen betekenen.

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy