Nieuws

Wat is box 3?

26.05.2016

wat is box 3?Het Nederlandse belastingsysteem telt drie boxen. Dit boxenstelstel maakt onderscheid tussen drie verschillende soorten belastbaar inkomen. In box 1 wordt inkomen uit werk en woning belast, in box 2 wordt gekeken naar het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang (dividend en winst uit aandelen), en in box 3 wordt uw inkomen uit vermogen belast. In dit artikel geven wij u uitleg over de derde box uit het belastingstelsel.

Wat valt er allemaal onder box 3?

In box 3 wordt inkomen uit spaartegoeden en beleggingen belast. We noemen deze belasting ook wel vermogensrendementsheffing. De onderstaande zaken vallen binnen deze box:

  • Beleggingen (aandelen, beleggingsfondsen, obligaties et cetera).
  • Onroerende zaken buiten uw eigen woning (vakantiewoning, percelen bouwgrond, et cetera).
  • Rechten op onroerende zaken (bijvoorbeeld recht van vruchtgebruik op een woning).
  • Waarde van beleggings- en spaarverzekeringen (die buiten box 1 vallen).

Wanneer box 3 aangifte?

De belastingaangifte vindt altijd plaatst in het voorjaar. U doet dan aangifte over het voorgaande jaar. In 2017 doet u bijvoorbeeld aangifte over 2016. De peildatum van uw vermogen is altijd 1 januari. Doet u aangifte over 2016? Dan wordt gekeken hoeveel vermogen u had op 1 januari van dat jaar.

Heffingsvrij vermogen

Niet over uw gehele vermogen in box 3 betaalt u belasting. Een vast bedrag van uw vermogen is vrijgesteld van belasting. Dit wordt ook wel heffingsvrij vermogen genoemd. In 2016 is het heffingsvrij vermogen vastgesteld op €24.437,-. Voor fiscale partners ligt dit bedrag op € 48.874,-. Heeft u meer vermogen? Dan wordt daarover vermogensbelasting geheven.

Schulden en vrijstellingen

Heeft u naast vermogen ook schulden boven €3.000,- (voor fiscale partners €6.000,-)? Dan mag je de schuld boven deze bedragen in mindering brengen op uw eigen vermogen. Let op: het moet hier wel om schulden gaan die in deze box vallen. Denk bijvoorbeeld aan schulden voor een tweede woning. Daarnaast zijn er wellicht vrijstellingen waar u gebruik van kunt maken. Ook op deze manier betaalt u minder vermogensrendementsheffing. U kunt bijvoorbeeld vrijstelling krijgen voor groene spaarproducten en geld dat u heeft gespaard voor een uitvaartverzekering en overlijdensrisicoverzekering.

Een rekenvoorbeeld

Over uw vermogen, minus eventuele schulden, vrijstellingen en het heffingsvrij vermogen wordt belasting geheven. De belastingdienst gebruikt hiervoor een fictief rendementspercentage. Het maakt niet uit hoeveel rendement u daadwerkelijk met uw vermogen behaalt. Tot op heden rekende de belastingdienst altijd met een fictief rendementspercentage van 4%. Over dit rendement moet u 30% belasting betalen. Stel, uw belastbaar vermogen is vastgesteld op €20.000,-. 4% van €20.000 = €800,-. Over dit bedrag wordt vervolgens 30% belasting geheven. We komen dan uit op een bedrag van €240,- belasting dat u moet betalen.

Box 3 in 2017

In 2017 verandert het fictieve rendementspercentage dat de belastingdienst hanteert. Ze hanteren dan niet meer altijd het percentage van 4%, maar gaan rekenen volgens de onderstaande tabel waarin drie vermogensschijven zijn aangebracht. Heeft u meer vermogen? Dan gaat de belastingdienst ervan uit dat u hiermee meer rendement behaalt. In de onderstaande tabel kunt u aflezen met welke fictieve rendementspercentages de belastingdienst vanaf 2017 gaat rekenen.

Vermogensschijven Fictief rendementpercentage
Tot €25.000 Heffingsvrij vermogen 
€25.000 – €125.000 2,9%
€125.000 - €1.025.000 4,7%
€1.025.000 en hoger  5,5%

Vakkundig advies

Wij hopen dat u door het lezen van dit artikel beter weet wat box 3 is. Wilt u advies om te voorkomen dat u te veel box 3 belasting moet gaan betalen? Heeft u interesse in een vrijblijvend kennismakingsgesprek? Neem dan gerust contact met ons op. Samen met u bekijken we graag uw financiële situatie (zowel privé als zakelijk) om te beoordelen hoe u het best met uw vermogen om kunt gaan. 

 

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA