Nieuws

UBO-register en privacy

07.01.2020

EurovergunningUBO-register en privacy: opnieuw is het register uitgesteld naar mogelijk het voorjaar 2020

De Tweede Kamer is in december 2019 akkoord gegaan met het wetsvoorstel omtrent het UBO-register. Het zag er naar uit dat op 10 januari 2020 de wet van kracht werd. Echter de Eerste Kamer moet de wet nog doornemen en bespreken en zal nog een voorbereidend onderzoek instellen. De behandeling zal niet eerder dan op 28 januari 2020 plaatvinden. Daarna vindt het onderzoek plaats.

Overigens is bij de behandeling in de Tweede Kamer met een amendement ingestemd waarbij de veiligheid en privacy van UBO’s beter wordt gewaarborgd. Personen die inzage willen hebben in het UBO-register dienen vooraf geïdentificeerd te worden. UBO’s zelf kunnen een verzoek indienen over het aantal keer dat hun gegevens zijn verstrekt. Vanuit privacy-redenen wordt geen inzicht gegeven in de identiteit van degene die de gegevens opvraagt.

Overigens zal de invoeringsdatum  mogelijk ergens in het voorjaar van 2020 vallen.

Wij raden u aan om de media goed in de gaten te houden omtrent ontwikkelingen over het UBO-register.

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA