Nieuws

Statische en dynamische liquiditeit

19.06.2017

Liquiditeit is de ‘brandstof’ van iedere ondernemer. Het is belangrijk over voldoende liquide middelen te beschikken zodat u kunt investeren en voorraden kunt aankopen. We maken onderscheid tussen twee verschillende vormen van liquiditeit: statische liquiditeit en dynamische liquiditeit. In dit artikel bespreken we het verschil tussen deze twee.

Wat is statische liquiditeit?

De statische liquiditeit geeft aan of uw onderneming, op korte termijn, aan betalingsverplichtingen zal kunnen voldoen met behulp van vlottende activa. De statische liquiditeit geeft het verschil aan tussen de vlottende activa en kortlopende schulden. Deze vorm van liquiditeit kan worden aangeduid met behulp van het current ratio, netto-werkkapitaal of quick ratio.

Wat is dynamische liquiditeit?

Dynamische liquiditeit gaat over de in- en uitgaande geldstromen op langere termijn. De dynamische liquiditeit geeft aan of de inkomende geldstroom in de periode van bijvoorbeeld één jaar, groter of kleiner is dan de uitgaande geldstroom. Vaak wordt de dynamische liquiditeit vastgesteld met behulp van een liquiditeitsbegroting die eens per jaar wordt opgesteld. 

Zowel statische als dynamische liquiditeit berekenen

De statische liquiditeit is een momentopname en kan sterk fluctueren. De dynamische liquiditeit geeft juist inzichten over een langere periode. Toch is inzicht in beide vormen van liquiditeit waardevol voor u als ondernemer. Op korte termijn moet u aan uw betalingsverplichtingen kunnen voldoen, terwijl u ook op langere termijn over voldoende middelen wilt beschikken. Het is dus goed om beide vormen van liquiditeit te berekenen, om zo uw organisatie op korte én op lange termijn draaiende te kunnen houden.

Liquiditeitsmanagement

Natuurlijk kunnen onze specialisten u zowel op het gebied van statische, als op het gebied van dynamische liquiditeits ondersteunen. U kunt namelijk nog zo’n mooie winst behalen, wanneer uw liquiditeitspositie te wensen over laat en u geen middelen heeft om aan uw verplichtingen te voldoen, ontstaan er alsnog problemen. Het ‘managen’ van uw cash flow is daarom ontzettend belangrijk. Onze specialisten ondersteunen u hier natuurlijk graag mee!

Van Eert Accountants & Adviseurs inschakelen

Lukt het u niet om op korte danwel lange termijn aan uw verplichtingen te voldoen? Kunt u wel wat hulp gebruiken om uw liquiditeit en cash flow op orde te brengen? Onze bedrijfsadviseurs ondersteunen u door middel van persoonlijk advies en vakkundige ondersteuning. Benieuwd wat wij voor u kunnen betekenen? Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. We plannen graag een afspraak met u in om de mogelijkheden te bespreken.