Nieuws

Pensioen opbouwen in eigen beheer is niet meer

10.04.2017

Er gaat veel veranderen voor directreur groot aandeelhouders die hun pensioen opbouwen in de eigen B.V. De Eerste en Tweede Kamer hebben enkele weken geleden ingestemd met het wetsvoorstel voor het uitfaseren van deze pensioenregeling, en met ingang van 1 april 2017 is het uitfaseringstraject van start gegaan. Ondernemers kunnen voortaan geen pensioen meer opbouwen in eigen beheer. Tot 1 juli 2017 heeft u de tijd om te besluiten wat u doet met de reeds opgebouwde pensioengelden. 

Werking pensioen opbouwen in eigen beheer

Tot voor kort konden directeur groot aandeelhouders pensioen opbouwen door een voorziening op de balans van de B.V. te zetten. Dit ‘potje’ werd later uitgekeerd als pensioen. De reden dat deze manier van pensioen opbouwen momenteel wordt uitgefaseerd, is dat de voordelen van deze pensioenconstructie afgelopen jaren sterk zijn afgenomen. De rente is afgelopen jaren sterk gedaald, terwijl er bij deze vorm van pensioenopbouw nog steeds een rekenrente van 4% in acht moet worden genomen. Bovendien was de regelgeving rondom het pensioen opbouwen in eigen beheer ontzettend lastig en voor velen lastig te begrijpen.

Mogelijkheden transitie pensioengelden

Heeft u pensioen opgebouwd in eigen beheer? Dan zijn er een aantal regelingen die u kunt treffen:

  • U kunt uw opgebouwde pensioengelden tegen fiscale waarde afkopen met een belastingkorting. Hiervoor geldt tot 1 januari 2018 een korting van 34,5% op de inkomstenbelasting (in 2018 met een korting van 25% en in 2020 met een korting van 19,5%). Wilt u uw pensioen afkopen? Dan is het dus slim dat dit jaar nog te doen!
  • U kunt uw opgebouwde pensioengelden tegen fiscale waarde omzetten in een oudedagsvoorziening. De commerciële waarde mag dan - zonder sancties - worden afgestempeld naar de fiscale waarde. Deze regeling loopt tot 31 december 2019.
  • U kunt uw pensioengelden die u in eigen beheer heeft opgebouwd ook ongewijzigd laten. U kunt dit bedrag dan niet meer aanvullen, maar later wel uitkeren.

Nieuwe situatie: pensioen van BV naar privé

Nu pensioen opbouwen in eigen beheer niet meer kan, zullen veel directeur groot aandeelhouders op zoek moeten naar een alternatief. Er zijn gelukkig diverse mogelijkheden. De overheid stimuleert pensioenopbouw met een aantal fiscale voordelen waar u van kunt profiteren. Denk aan het afsluiten van een lijfrente of de mogelijkheid tot banksparen.

Oplossing pensioen opgebouwd in eigen beheer

Heeft u pensioen opgebouwd in eigen beheer? Wilt u weten wat u het best met deze pensioengelden kunt doen en hoe u in de toekomst het beste zorg kunt dragen voor uw pensioenopbouw? Win dan gerust advies in bij één van onze adviseurs. Zij bekijken graag wat gezien uw persoonlijke situatie de beste optie is. We nodigen u graag uit voor een kennismakingsgesprek waarin we graag met u bespreken wat we voor u kunnen betekenen. 

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy