Nieuws

Organisatie identiteit: verlies uw bestaansrecht niet uit het oog

29.10.2014

In mijn vorige column schreef ik dat een organisatie goed moet nadenken over haar organisatie identiteit. Wat is het bestaansrecht van een organisatie? Voor wie lossen zij welk probleem op en wat heeft de onderneming daarvoor nodig? Dit is teruggaan naar de essentie waar het voor een onderneming allemaal om begonnen is. Het is teruggaan naar de redenen waarom de onderneming bestaat. Bij ondernemingen die al enige tijd bestaan zie je dat er zoveel nevenactiviteiten bij zijn gekomen dat er van doelgerichtheid en focus geen sprake meer is. Gaandeweg is de onderneming de reden waarom zij bestaat, uit het oog verloren.

Schoenmaker blijf bij je leest!

Dit behoeft enige toelichting in de vorm van een voorbeeld. Banken zijn van oorsprong instellingen waar je geld naar toebracht om veilig te worden bewaard. Deze banken gingen dit geld uitlenen. Tevens zorgden zij voor het betalingsverkeer. Aan de ene kant vergoeden ze spaarrente. Aan de andere kant ontvingen ze rente vanwege het uitlenen en brachten ze kosten in rekening voor het betalingsverkeer. Het verschil is winst waarmee de bankorganisatie haar eigen kosten bestreed. Het doel is heel simpel: bewaren, uitlenen en zorgdragen voor het betalingsverkeer. Gaandeweg zijn daar heel veel (neven)activiteiten bijgekomen: effectenhandel, vermogensbeheer, verzekeringen, investeren in vastgoed, adviseren, etc. Ook bijzaken zoals aantrekkelijke personeelsbeloningen, bijzonder mooie en opvallende kantoorgebouwen, veel fusies en overnames, etc. etc. De banken werden zeer grote conglomeraties waarvan het niet altijd duidelijk meer is waar ze precies voor staan en wat ze doen. Het doel: lenen, sparen en betalingsverkeer, verdween naar de achtergrond. Investeren in allerlei projecten e.d. werd belangrijker. Dit is een duidelijk geval van het uit het oog verliezen van de organisatie identiteit. We noemen dit ook wel organisatorische ‘obese’.

Waarom zijn we op de wereld?

De kredietcrisis die door de banken is veroorzaakt legde de zwakte bloot van deze grote conglomeraten. Men moest zichzelf als het ware opnieuw gaan uitvinden en haar organisatie identiteit herontdekken. Banken hebben de afgelopen jaren, mede onder druk van de overheden, zichzelf opnieuw moeten afvragen: waarom zijn we in deze wereld? Kortom: wat is onze essentiële functie? Vanuit het MKB gezien dient een bank domweg het betalingsverkeer goed te regelen (zonder allerlei verstoringen door hackers e.d.), zorgen dat spaargeld tegen een fatsoenlijke rentevergoeding wordt bewaard en leningen verstrekken voor investeringen en werkkapitaal voor bedrijven en particulieren. Niets meer en niets minder.

Wat voegen we aan deze wereld toe?

Het mooie van een economische crisis is dat iedere goede ondernemer zich gaat afvragen: Ben ik nog goed bezig? Doe ik nog steeds wat mijn klanten willen dat ik doe? Ik adviseer in deze dat het belangrijk is om terug te gaan naar de oorspronkelijke organisatie identiteit. Waarom bent u uw onderneming ooit begonnen? Wie waren uw eerste klanten? Wat deed u voor hen? Welk probleem moest u voor hen oplossen? Hoeveel machines, mensen en geld had u daar voor nodig? U zal ontdekken dat er heel veel irrelevante zaken zijn bijgekomen is: leaseauto’s voor personeel, een duur kantoorpand, arbeidsvoorwaarden, de lunch van de zaak, personeelsuitjes, uw eigen onnodig dure auto, handboeken met procedures, mopperende personeelsleden, etc. Het lijkt op een organisatorische obese! Kortom allerlei zaken die u als ondernemer afleiden van hetgeen waarom het allemaal is begonnen. Namelijk het oplossen van problemen van klanten en wel zodanig dat er een winstgevende onderneming volgt. Het oplossen van de problemen van klanten gaat vóór het winststreven. En andersom, het blijvend kunnen voldoen aan de wensen van klanten vereist winstgevendheid.

Terug naar de oorspronkelijke organisatie identiteit

Juist deze puristische benadering is bij tijd en wijle noodzakelijk. Ondernemingen worden op zichzelf té log, té groot, met allerlei interne aangelegenheden en vreemde producten en diensten. Eckart Wintzen vergeleek een onderneming met een organisch wezen. Duidelijk is dat in deze vergelijking net als mensen ondernemingen aan obese kunnen gaan leiden. Belangrijk is dan dat de ondernemer op tijd inziet dat een afvalkuur nodig is en teruggaat naar de essentie van waar het allemaal om is begonnen: het oplossen van klantproblemen! Breng uw organisatie terug naar haar oorspronkelijke organisatie identiteit. Natuurlijk kunnen wij u daarbij helpen. Neemt u gerust contact met ons op. 

Ook interessant voor u: Crowdfunding: particulier geld lenen en Bedrijfskosten berekenen: zit u in een te groot jasje?