Nieuws

Nettovermogenswaarde en de waardebepaling van ondernemingen

15.08.2017

Onder de bedrijfseconomische term nettovermogenswaarde verstaan we ‘de boekwaarde van de overgenomen of overgedragen activa en passiva van een onderneming of bedrijfsactiviteit’. Wanneer een onderneming of specifieke bedrijfsactiviteit wordt overgenomen, zal deze moeten worden gewaardeerd. Hiervoor kunnen verschillende methodes worden toegepast. Eén van de manieren waarop een onderneming op waarde kan worden geschat, is met het berekenen van de nettovermogenswaarde.

Wat is nettovermogenswaarde?

Nettovermogenswaarde wordt ook wel aangeduid met de term ‘intrinsieke waarde’ en zegt iets over de actuele waarde van alle bezittingen van een onderneming, vermindert met de eventuele schulden. Deze rekensom geeft u inzicht in het netto vermogen van een onderneming of bedrijfsonderdeel. Dit is van toepassing in het geval van een bedrijfsovername, maar ook wanneer jaarrekeningen van diverse dochterbedrijven moeten worden geconsolideerd.

Hoeveel waarde moet u hechten aan dit kengetal?

Belangrijk om op te merken is dat de nettovermogenswaarde van een onderneming voornamelijk iets zegt over het verleden. U kunt het zien als een afspiegeling van de financiële historie waarbij winsten, dividenduitkeringen, investeringen en bedrijfsfinancieringen zijn meegenomen. Het zegt niets over de toekomst.

Goodwill en badwill

Het komt dan ook geregeld voor dat een bedrijf of bedrijfsonderdeel wordt verkocht tegen een bedrag dat hoger of lager is dan de berekende nettovermogenswaarde. We noemen het negatieve verschil tussen de waarde van de onderneming en de prijs die ervoor betaald wordt, badwill. Indien er een positief verschil is noemen we het goodwill.

Schakel onze hulp in

Zoals u zult begrijpen na het lezen van bovenstaande tekst, kan het waarderen van een onderneming op basis van de nettovermogenswaarde in verschillende situaties waardevol zijn, maar is het belangrijk enkele kanttekeningen te maken bij dit kengetal. Worstelt u met het waarderen van uw bedrijf of bedrijfsonderdeel? Bijvoorbeeld omdat u uw onderneming wilt verkopen of omdat u verschillende jaarrekeningen moet consolideren? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact met ons op. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijkt één van onze adviseurs graag wat we voor u kunnen betekenen. 

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA