Nieuws

Management Kompas Systeem: het verbeteren van bedrijfsprocessen

02.08.2016

U zult als ondernemer altijd op zoek zijn naar mogelijkheden om het rendement van uw bedrijf te verhogen. Om meer succes met uw onderneming te behalen, gebruiken wij het Management Kompas Systeem (MKS). Dit systeem bestaat uit tien stappen waarmee uw resultaten verbeterd kunnen worden. Deze tien stappen bestaan uit: oriëntatie, missie/bedrijfsfilosofie, doelstellingen, diagnose, strategische keuzen, planning, meerjarenbegroting, jaarplan, resultatenvolgsysteem en tussentijdse cijfers. Het Management Kompas Systeem is een bewezen aanpak in het verbeteren van bedrijfsprocessen en daar gaan we ons samen met u op richten! Dankzij dit systeem kunnen wij u heel gericht bedrijfsadvies geven.

Werkwijze met het Management Kompas Systeem

In de eerste stap van het gebruik van het MKS gaan we samen met u kijken naar uw actuele situatie. Hiermee creëren we ook een duidelijk beeld van de positie van uw onderneming ten opzichte van de concurrentie. Aan de hand van een analyse van deze situatie gaan we ons richten op de vijf belangrijke pijlers van het MKS. Omzet, bruto marge, kosten, bezettingsgraad en productiviteit zijn de vijf pijlers die uw onderneming sturing geven. Deze gegevens kunnen we opvragen uit uw database aan branchecijfers.

Periodieke rapportages

Met behulp van het MKS stellen we een lange termijnplan op waardoor we voorbereid zijn op veranderingen in uw bedrijfsvoering. Periodiek worden uw resultaten gemeten, gerapporteerd, besproken en in verband gebracht met uw doelstellingen. Dit doen wij aan de hand van een kort en helder overzicht. Door deze periodieke rapportage krijgt u inzicht in uw vorderingen. We kijken samen met u of doelstellingen zijn gerealiseerd of moeten worden bijgesteld. Hierbij zijn zowel de financiële als de niet-financiële indicatoren van evenveel belang voor uw bedrijfsvoering. U als bedrijf krijgt met het MKS meer inzicht in de prestaties van uw onderneming. Door deze prestaties te verbeteren, kunt u het resultaat van uw onderneming verhogen.

Contact

Wij als Management Kompas Systeem-adviseur kunnen u bedrijfsadvies geven en u ondersteunen bij het verbeteren van uw bedrijfsprestaties. Heeft u nog vragen of wilt u gelijk een afspraak maken? Neem dan gerust contact met ons op.

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy