Liquiditeit: smeermiddel van de onderneming

Liquiditeitsprobleem: breng uw administratie op orde!

12.03.2015

liquiditeitsprobleemVeel ondernemers zijn ooit begonnen vanuit hun eigen passie of ervaring. Het zijn professionals die vaak alles weten over het vakgebied waarin zij opereren en vrijwel altijd leveren zij goede producten en/of diensten. Toch is niet iedere professional een geboren ondernemer. Zo heeft niet iedere ondernemer evenveel financieel inzicht. Vaak gaat het met dit soort bedrijven lange tijd goed maar komt de organisatie in zwaar weer terecht wanneer de markt een keer tegen zit. Wanneer er structureel meer geld uitgaat dan dat er binnenkomt, ligt een liquiditeitsprobleem op de loer en kan een organisatie niet meer voldoen aan haar betalingsverplichtingen. In veel gevallen hadden problemen met de liquiditeit gemakkelijk kunnen worden voorkomen. De oorzaak van het liquiditeitsprobleem en de oplossingen hiervoor zijn vaak terug te vinden in de administratie.

De administratie

De administratie… Voor veel ondernemers het minst favoriete onderdeel van het vak. Het steeds vaker voorkomen van liquiditeitsproblemen bewijst echter maar weer eens hoe belangrijk het is de cijfers op orde te hebben! Veel ondernemers kijken wel naar de cijfers maar focussen zich voornamelijk op de omzet. Eventuele tekorten in de liquiditeit worden hierdoor niet tijdig opgemerkt en een liquiditeitsprobleem komt hierdoor vaak rauw op het dak van de ondernemer vallen. Wanneer een liquiditeitsprobleem zich voortdoet, is het belangrijk direct actie te ondernemen! Allereerst is het belangrijk uw administratie grondig onder de loep te nemen. Hoeveel geld komt er iedere maand in en hoeveel geld gaat er iedere maand uit? Het lijkt een simpele vraag maar bent u eens eerlijk: kunt u hem beantwoorden?

Een liquiditeitsprobleem is vaak structureel

Wanneer een organisatie in zwaar weer terecht komt, worden er vaak allerlei acties ondernomen om het bedrijf hier bovenop te helpen. Als voorbeeld nemen we even een kledingwinkel. Zij kunnen bijvoorbeeld besluiten de collectie te veranderen, korting te geven op bepaalde artikelen of de website te vernieuwen. Allemaal acties die eventueel bij zouden kunnen dragen aan het verhogen van de omzet, maar het liquiditeitsprobleem niet oplossen. Wat wij vaak zien bij organisaties met een liquiditeitsprobleem is dat de bedrijfskosten niet in verhouding zijn met de omzet. Bedrijven leven simpel weg vaak op te grote voet. De voorraden zijn bijvoorbeeld te omvangrijk of er zijn te veel investeringen gedaan die er voor hebben gezorgd dat er geen geld meer in kas is. Door kritische te bekijken waar u uw geld momenteel aan uitgeeft en dit te vergelijken met wat er binnen komt, kunnen problemen rondom de liquiditeit vaak al grotendeels worden opgelost of helemaal worden voorkomen.

Met een verbeterplan het liquiditeitsprobleem oplossen

Wanneer de administratie op orde is gebracht en overzichtelijk is gemaakt, geeft dit vaak al tal van aanknopingspunten om de liquiditeitspositie van een organisatie op orde te brengen. De aanknopingspunten die uit de cijfers naar voren komen, kunnen vervolgens worden vertaald naar een concreet verbeterplan om uw organisatie weer gezond te maken. Natuurlijk helpen wij u graag bij het op orde brengen van uw administratie en stellen wij graag samen met u een verbeterplan samen. Voor meer informatie verwijzen wij u naar onze liquiditeitsprognose pagina. Heeft u vragen? Dan kunt u natuurlijk altijd geheel vrijblijvend contact met ons opnemen!

Ook interessant voor u: Organisatie identiteit: verlies uw bestaansrecht niet uit het oog, Crowdfunding: particulier geld lenen en Bedrijfskosten berekenen: zit u in een te groot jasje?