Nieuws

Laat je goed informeren over de Wet Arbeidsmarkt in Balans!

10.12.2019

Laat je goed informeren over de Wet Arbeidsmarkt in Balans!

Vanaf 1 januari 2020 geldt de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB). Deze wet is bedoeld om de kloof tussen vaste en flexibele contracten kleiner te maken. Dat geeft oproepkrachten en payrollers meer zekerheid. Maar de WAB biedt je als werkgever ook kansen. Zo wordt het een stuk aantrekkelijker om personeel in vaste dienst te nemen.

WAB en oproepkrachten

Laat je goed informeren over de impact die de WAB voor jouw onderneming heeft. Bijvoorbeeld wat betreft de oproepovereenkomst. Voortaan zul je oproepkrachten tenminste 4 dagen voor de te werken dag moeten oproepen (tenzij in de CAO anders is vermeld). Kwestie van goed plannen dus. Want als je binnen 4 dagen je oproep afzegt, moet je de opgeroepen kracht toch gewoon betalen. Overigens, na 12 maanden zul je de oproepkracht een aanbod moeten doen voor een vaste arbeidsomvang, gebaseerd op het gemiddelde aantal uren dat hij of zij voor je heeft gewerkt.

Ketenregeling: 3 tijdelijke contracten in 3 jaar

Voorheen kon je 3 tijdelijke contracten aanbieden in maximaal 2 jaar. Dat verandert met de WAB in maximaal 3 jaar. Is er een half jaar verstreken, dan mag je een nieuwe reeks van 3 contracten starten (als de CAO dat toelaat). Bij seizoensarbeid kan dat mogelijk al na 3 maanden.

Meer rechten voor payrollers

Was het tot nu toe voordelig voor je om met payrollers te werken? Let op, zij hebben voortaan dezelfde rechten als je overige werknemers. Vanaf 2021 hebben payrollers zelfs recht op een pensioenregeling.

Cumulatie: pas op voor extra transitievergoeding

Wil je een werknemer via de kantonrechter ontslaan, dan kun je voortaan ontslaggronden combineren; ‘cumulatie’ heet dat. Maar voorzichtig, de kantonrechter kan in dat geval tot wel 50% extra transitievergoeding toekennen. Hoe die vergoeding wordt berekend? Voorheen gold een opbouw bij lang dienstverband. Nu geldt nog maar één regel: 1/3 maandsalaris per gewerkt kalenderjaar. Tellend vanaf dag één en zonder de blokken van 6 maanden waar in het verleden van werd uitgegaan.

Vast contract aantrekkelijker

Zoals gezegd, de WAB maakt het aantrekkelijker om je werknemers een vast contract te geven. Vanaf 2020 betaal je namelijk een lagere WW-premie voor personeel in vaste dienst dan voor werknemers met een flexibel contract.

Belangrijke wijzigingen dus door de nieuwe Wet Arbeidsmarkt in Balans. De specialisten arbeidsrecht van Van Eert Accountants en Adviseurs praten je graag bij. Vraag een vrijblijvend gesprek aan.