Nieuws

Kengetallen berekenen: zo weet u hoe uw onderneming ervoor staat

13.12.2017

Voor een ondernemer is het belangrijk om te weten hoe zijn of haar onderneming ervoor staat. Om uw financiële situatie duidelijk in kaart te brengen, kunt u uw kengetallen berekenen. Kengetallen, ook wel financiële ratio’s genoemd, zijn verhoudingsgetallen die de ‘gezondheidstoestand’ van uw onderneming weergeven. Bevindt uw onderneming zich in een dalende of juist stijgende lijn? Om hier inzicht in te krijgen, is het op orde brengen van uw financiële administratie en het berekenen van liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit, de belangrijkste kengetallen, belangrijk.

Hoe liquide is jouw onderneming?

De liquiditeit van uw onderneming geeft inzicht in hoeverre een onderneming op korte termijn aan haar betalingsverplichtingen kan voldoen. Het komt erop neer dat er wordt gekeken of u voldoende cash heeft om uw rekeningen te betalen. Is dit het geval, dan is de onderneming liquide. Bedrijven die over onvoldoende liquide middelen beschikken, moeten opletten dat ze niet failliet gaan. Er bestaan twee vormen van liquiditeit. De dynamische liquiditeit wordt berekend aan de hand van hoe de inkomende geldstromen zich in een bepaalde periode verhouden tot uitgaande geldstromen. Met de statische liquiditeit stelt u vast of uw onderneming aan haar betalingsverplichtingen op korte termijn kan voldoen met behulp van de vlottende activa.

Wat is solvabiliteit?

Solvabiliteit geeft u duidelijkheid over de mate waarin uw onderneming aan haar verplichtingen kan voldoen en of zij in staat is om haar schulden af te lossen. Het kengetal solvabiliteit geeft de verhouding weer tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen. Hiermee krijgt u inzicht in de financiële situatie op lange termijn. Een ondernemer weet zo of het bedrijf over genoeg financiële middelen beschikt om alle geldverstrekkers en schuldeisers te kunnen betalen in het geval van een faillissement. Solvabiliteit is daarnaast voor investeerders een belangrijke indicator om te weten hoe een bedrijf er financieel voor staat.

Wat houdt het kengetal rentabiliteit in?

Voor een onderneming is rentabiliteit een andere belangrijke financiële ratio. Rentabiliteit slaat op het rendement van de onderneming. Het geeft de winstgevendheid van het vermogen weer. In het kort komt het erop neer dat u bijvoorbeeld aan banken of investeerders kunt laten zien hoe gezond uw bedrijf is. Hoe meer winst er wordt behaald met het geïnvesteerde vermogen, hoe hoger de uitkomst is van de rentabiliteit. En hoe hoger de rentabiliteit is, hoe interessant uw onderneming is voor investeerders.

Meer weten over kengetallen berekenen? Van Eert helpt u

Van Eert Accountants & Adviseurs begrijpt dat het niet altijd even makkelijk is om als ondernemer het totaaloverzicht in de gaten te houden. Wij helpen u graag bij het in kaart brengen van uw totale financiële situatie en het berekenen van de liquiditeit, solvabiliteit en rentabiliteit. Ons team bestaat uit deskundige adviseurs die op de hoogte zijn van alle ontwikkelingen en u een helder overzicht geven in de algehele situatie van uw onderneming. Als accountant is het één van onze belangrijkste taken om ondernemers te coachen bij het financieel gezond maken en houden van hun onderneming.

Wilt u graag meer weten over hoe uw onderneming ervoor staat? Neem dan gerust eens contact met een van onze experts op voor een eerste kennismakingsgesprek. Van Eert Accountants & Adviseurs is u graag van dienst.

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA