Nieuws

Hypotheek bij eigen BV

12.10.2016

hypotheek bij eigen BVWilt u als zelfstandig ondernemer een hypothecaire lening afsluiten? Dan kunt u als directeur groot aandeelhouder (DGA) mogelijk een hypotheek afsluiten bij uw eigen BV. Uw eigen vennootschap inzetten als financieringsbron kan diverse financiële voordelen bieden. In dit artikel zetten we het een en ander voor u op een rijtje.

Overtollige liquide middelen

Een hypotheek afsluiten bij uw eigen BV kan alleen als er overtollige liquide middelen aanwezig zijn en als het inzetten van deze liquide middelen de continuïteit van uw onderneming niet in gevaar brengt. Met het geld dat op de spaarrekening van uw onderneming geparkeerd staat, behaalt u (gezien de huidige rente) nauwelijks rendement. Wanneer u als DGA een hypotheek bij uw eigen BV afsluit, betaalt u (net als met een hypotheek bij de bank) iedere maand rente. Uw BV behaalt met het verstrekken van een woningfinanciering iedere maand een veilig rendement. Het voelt natuurlijk een beetje als rente aan uzelf betalen, maar juridisch ligt dit anders.

Eigen woning schuld en hypotheekrente aftrek

Ook wanneer u een hypotheek afsluit bij uw eigen BV, blijft de hypotheekrente die voortkomt uit de hypothecaire schuld fiscaal aftrekbaar in box 1. Het maakt voor de hypotheekrenteaftrek dus niet uit of u de lening bent aangegaan bij een bank, of dat u de woning heeft gefinancierd met liquiditeiten uit uw eigen BV. Privé wijzigt er voor u dus niets wanneer u een hypotheek afsluit of oversluit naar een lening bij uw eigen vennootschap.

Rente na vennootschapsbelasting uitkeren als dividend

Betaalt u rente aan de bank, dan bent u dit bedrag voorgoed kwijt. Dit ligt natuurlijk anders als u rente betaalt aan uw eigen BV. Juist hierdoor is het voor DGA’s zo interessant om een hypotheek bij de eigen BV te overwegen. Het rendement dat met de hypothecaire lening wordt behaald bestaat uit rente. Over dit rendement betaalt de BV vennootschapsbelasting. Het mooie is dat het rentebedrag na aftrek van de vennootschapsbelasting, weer aan u kan worden uitgekeerd als dividend. De netto hypotheeklast in privé wordt zo volledig gecompenseerd!

Rekenvoorbeeld

Een rekenvoorbeeld zal meer duidelijkheid scheppen over dit onderwerp.

Rekenvoorbeeld hypotheek bij de bank:

Hypotheek: € 400.000
Rente (4%): € 16.000
Eigenwoningforfait:  - € 2.800
Bedrag voor hypotheekrenteaftrek:
(€16.000 - € 2.800 = )
€ 13.200
Inkomstenbelasting (52%):  - € 6.864  
Netto hypotheeklast per jaar
(€13.200 – 6.864 = )
€ 6.336

 

Rekenvoorbeeld hypotheek bij eigen BV: 

Hypotheek: € 400.000
Rente (4%): € 16.000
Vennootschapsbelasting (20%)
(€ 16.000 - € 3.200 = )                               
€12.800
Dividendbelasting (25%)
(€ 12.800 – € 3.200 = )
€ 9.600

 

Neemt u een hypotheek bij de bank? Dan bedragen uw netto hypotheeklasten per jaar in het bovenstaande voorbeeld €6.336. Sluit u een hypotheek af bij uw eigen BV en keert u jaarlijks het rendement van de rente (in dit geval €9.600) aan uzelf uit, dan ‘verdient’ u als het ware aan uw eigen hypotheek. U houdt dan namelijk €9.600 - € 6.336 = €3.264 euro per jaar over. Een heel voordelig kasrondje noemen wij dat! 

Nadelen hypotheek bij eigen BV

Naast voordelen zitten er ook nadelen aan het afsluiten van een hypotheek bij uw eigen BV. U kunt uw geld immers maar één keer uitgeven. Mocht het onverhoopt wat minder gaan met uw onderneming, dan kunt u geen beroep meer doen op deze financiële reserves, daarvan is immers de woning gekocht. Ook wanneer de overtollige liquide middelen bedoelt zijn voor uw pensioen kan het zijn dat wij het afraden een hypotheek bij uw eigen BV af te sluiten. Uw pensioen zit dan immers vast in steen.

Contact

Beschikt u als DGA over overtollige liquide middelen in uw BV en overweegt u deze in te zetten voor het afsluiten van een hypotheek bij uw eigen BV? Neemt u dan gerust contact met ons op. Eén van onze vakkundige adviseurs bekijkt tijdens een persoonlijk gesprek graag wat er in uw situatie verstandig is.

Bron: Een hypotheek? Het liefts bij mijn eigen BV - door Arjan Thomassen