Nieuws

Geconsolideerde jaarrekening: een uitleg

29.02.2016

geconsolideerde jaarrekeningVoor het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening kunt u bij Van Eert Accountants & Adviseurs terecht. Onder consolideren verstaan we het bij elkaar optellen van verschillende enkelvoudige jaarrekeningen van een moederbedrijf, bestaande uit verschillende dochterondernemingen. In een dergelijke jaarrekening worden de cijfers van de verschillende ‘dochters’ samengevoegd en gepresenteerd als die van één bedrijf.

Waarom consolideren?

Als moederbedrijf van verschillende dochterondernemingen bent u wettelijk verplicht om, vanaf een bepaalde omvang, een geconsolideerde jaarrekening op te (laten) stellen. Alle dochterondernemingen moeten hierin worden opgenomen. Een geconsolideerde jaarrekening geeft inzicht in de resultaten van het moederbedrijf als één geheel. Om deze reden worden jaarrekeningen van ondernemingen die onder die bepaalde omvang zitten, ook vrijwillig geconsolideerd. Kapitaalverschaffers investeren in het algemeen in het moederbedrijf en niet in afzonderlijke dochters.

Eliminatieboekingen

Bij het consolideren van jaarrekeningen kunnen de onderdelen uit de balans en de winst- en verliesrekening niet simpelweg bij elkaar worden opgeteld, er dienen een aantal eliminatieboekingen te worden gemaakt. Dit betekent dat onderlinge verhoudingen tussen verschillende dochterbedrijven worden weggestreept. U kunt hierbij denken aan het elimineren van een rekening-courant verhouding tussen ondernemingen uit de consolidatiekring. Dit is belangrijk om een goede afspiegeling van de cijfers te krijgen.

Verschillende consolidatie technieken

Er zijn twee verschillende technieken om tot een geconsolideerde jaarrekening te komen: integrale of partiële consolidatie. Welke techniek het best kan worden toegepast is afhankelijk van de holdingconstructie. Bij een integrale consolidatie worden de balans en winst- en verliesrekeningen van de ondernemingen voor 100% meegenomen. Bij partiële consolidatie worden de cijfers uit de balans en winst- en verliesrekening van een onderneming meegenomen naar rato van het percentage aandelen dat de moederorganisatie bezit.

Geconsolideerde jaarrekening laten opstellen

Het opstellen van een geconsolideerde jaarrekening is een lastige klus. Bij Van Eert Accountants & Adviseurs nemen we deze klus graag op ons. Daarnaast zijn wij gecertificeerd om (geconsolideerde) jaarrekeningen te controleren. Ook voor deze dienst kunt u dus bij ons terecht. Meer over het opstellen van jaarrekeningen leest u op de pagina ‘Jaarrekening’ en meer informatie over onze controle werkzaamheden leest u op de pagina’s ‘Wettelijke controle’ en ‘Certificeringsproces’. Heeft u vragen over dit artikel of interesse in onze dienstverlening? Neem dan gerust contact met ons op. Tijdens een vrijblijvend kennismakingsgesprek bekijken we graag wat we voor u kunnen betekenen.

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy