Nieuws

Financiële planning van groot belang voor ondernemers

22.06.2016

Grip op uw financiële situatie is van groot belang voor u als ondernemer. Het is belangrijk om te weten hoe u er nu voor staat en wat de verwachtingen zijn voor de toekomst. Welke doelen wilt u behalen met uw onderneming? En welke zaken zijn komende jaren privé van belang? Een financieel planner maakt uw huidige financiële situatie inzichtelijk en schept een realistisch beeld van de verwachtingen voor de toekomst. Welke risico’s moeten worden afgedekt en hoe kunnen uw wensen voor de toekomst het best worden ondersteund?

Privé en zakelijk zijn nauw met elkaar verbonden

Uw privé en zakelijke situatie zijn nauw met elkaar verbonden. Gebeurtenissen in uw privé leven hebben vaak invloed op de zaak en andersom. Hoe regelt u de financiering van uw woning? Welke risico’s zitten er aan de aankoop van een bedrijfspand? Hoe staat u er financieel voor in het geval van bedrijfsbeëindiging, ziekte, arbeidsongeschiktheid en pensionering? In de financiële planning wordt rekening gehouden met al deze zaken.

Financiële planning is maatwerk

Samen met u bespreken we de doelstellingen voor uw ondernemingen en de wensen die u heeft voor uw privéleven. Uw huidige financiële situatie is hierbij van belang, maar uw wensen en doelstellingen voor de toekomst zijn doorslaggevend. Stel, u wilt over vijf jaar uw bedrijf overdragen en met vervoegd pensioen gaan. Dan is het belangrijk om te kijken naar de huidige situatie van uw vermogen en de verwachte groei voor de komende vijf jaar. Hoe hoog moet uw vermogen zijn om over vijf jaar met vervroegd pensioen te kunnen gaan? We bekijken samen met u of uw doelstelling realistisch is, of dat deze moet worden bijgesteld. Daarnaast bekijken we welke stappen u komende periode moet ondernemen om de overdracht van uw bedrijf in goede banen te leiden en bijvoorbeeld uw pensioen te regelen. Door met een realistische blik naar de toekomst te kijken, komt u niet voor ongewenste verassingen te staan en kunt u gericht naar toekomstdoelstellingen toewerken.

Een afspraak maken met onze financieel planner

Wilt u uw financiële situatie en verwachtingen voor de toekomst in kaart brengen? Maak dan een afspraak met onze financieel planner! U kunt vertrouwen op onze expertise en ons onafhankelijk advies. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de pagina ‘Bedrijfsadvies’. Heeft u vragen? Schroom dan niet om contact met ons op te nemen.

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA