Nieuws

Dividend uitkeren uit eigen BV: wanneer is dat verstandig?

19.10.2016

Winst die behaald wordt in een BV, mag aan de aandeelhouder(s) worden uitgekeerd in de vorm van dividend. Voor het uitkeren van dividend gelden echter strenge regels. Wanneer u geld uit de BV naar een privérekening laat vloeien, kunt u rekenen op extra aandacht van de fiscus. In dit artikel leggen wij u uit wanneer dividend mag worden uitgekeerd en hoeveel geld uit de organisatie mag worden onttrokken.

Wanneer mag dividend worden uitgekeerd?

De opgebouwde winstreserves van een onderneming moeten eerst in de jaarrekening worden vastgesteld. Vervolgens mag tijdens de algemene vergadering van aandeelhouders worden besloten over de bestemming van de winst. Indien men de winst wil uitkeren in de vorm van dividend, zal het bestuur van een onderneming hiermee moeten instemmen. Zonder goedkeuring van het bestuur kan de dividenduitkering niet plaatsvinden.

Hoeveel dividend kan worden uitgekeerd?

Niet alle winstreserves van een onderneming kunnen zondermeer worden uitgekeerd. Het bestuur kan de dividenduitkering weigeren indien deze ervoor zal zorgen dat hierdoor niet meer aan de betalingsverplichtingen zal kunnen worden voldaan. Het bestuur is per wet verplicht een uitkeringstoets uit te voeren om te beoordelen of de winstuitkering de continuïteit van de BV in gevaar brengt. Het is zeer belangrijk dat deze toets niet wordt overgeslagen. Wanneer het uitkeringsbedrag niet op ‘veiligheid’ getoetst wordt, kunnen bestuurders bij een faillissement namelijk aansprakelijk worden gesteld voor het bedrag dat de curator tekort komt. Het bestuur van een onderneming kan de dividenduitkering overigens alleen weigeren wanneer het de continuïteit van de BV in gevaar brengt. Het is niet mogelijk zonder of om een andere reden niet met de winstuitkering in te stemmen.

Dividend en/of salaris?

Stemt het bestuur in met de uitkering, dan kan het dividend in principe naar u worden overgemaakt. U moet echter rekening houden met een oplettend oog van de fiscus. Het is belangrijk te zorgen voor een goede fiscale structuur. Ontvangt u als directeur grootaandeelhouder bijvoorbeeld ook salaris? Dan mag dit ten opzichte van de winstuitkering niet te laag zijn. Met een laag salaris en een flinke winstuitkering kunt u door de fiscus op de vingers worden getikt omdat u op deze manier wellicht hoog belast salaris tracht te vermijden.

Vakkundig advies

Onze specialisten ondersteunen u graag vakkundig bij het inrichten van een goede fiscale structuur. Wij voorzien u graag van vakkundig advies op het gebied van liquiditeiten en het uitkeren van dividend. Daarnaast kunnen wij indien gewenst een uitkeringstoets uitvoeren om de uitkering van het dividend te toetsen. Aan de hand van uw persoonlijke en zakelijke doelen, bekijken we graag wat in uw situatie het beste is. Heeft u vragen over bovenstaand artikel of wilt u graag meer weten? Neemt u dan gerust contact met ons op. Wij plannen graag een persoonlijk kennismakingsgesprek in om te bekijken wat wij voor u kunnen betekenen.