Nieuws

Dividend belastingtarief: een uitleg over de belasting op dividend

25.04.2017

Dividend belastingtariefAls u directeur groot aandeelhouder bent van een BV kunt u de winst die de BV behaalt uitkeren in de vorm van dividend. Omdat dividend een inkomstenbron is moet er dividendbelasting worden betaald. De vennootschap die het dividend uitkeert, moet 15% dividendbelasting betalen aan de Belastingdienst. Over de voordelen uit aanmerkelijk belang (box 2), zult u vervolgens ook belasting moeten betalen. Aan de hand van een gemakkelijk voorbeeld leggen wij u uit hoe het werkt, en welk dividend belastingtarief momenteel wordt gehanteerd.

Rekenvoorbeeld:

Stel, uw bruto dividend is vastgesteld op € 10.000. Dan wordt hier, door de vennootschap die het dividend uitkeert, direct 15% belasting afgedragen aan de belastingdienst. U ontvangt vervolgens een netto dividend van € 8.500 op uw rekening.

€ 10.000 bruto dividend – 15% dividendbelasting = € 8.500 netto dividend

Vervolgens moet u de voordelen uit aanmerkelijk belang aangeven in box 2. U geeft hier het bruto dividend op (€ 10.000). Over het bruto dividend wordt 25% belasting geheven, maar u mag de eerder ingehouden dividendbelasting van 15% hiermee verrekenen. 25% van de € 10.000 bruto dividend is € 2.500. Hiervan mag u de € 1.500 die direct door de vennootschap aan de Belastingdienst is betaald aftrekken. U zult dus nog € 1.000 moeten betalen aan de belastingdienst.

€ 10.000 bruto dividend – 25% dividendbelasting = totale belastingheffing van € 2.500
€ 2.500 totale belastingheffing - € 1.500 reeds afgedragen belasting = € 1.000 nog te betalen

Dividendbelasting betalen blijft lastige constructie

Bovenstaande rekensom laat zien hoeveel u uiteindelijk netto overhoudt van het uitgekeerde dividend. Toch is deze rekensom niet altijd van toepassing. In sommige gevallen kan namelijk een beroep worden gedaan op de deelnemingsvrijstelling. Dit om te voorkomen dat u dubbele belasting betaalt, bijvoorbeeld wanneer een moederbedrijf minimaal een 5% deelneming heeft in een dochter vennootschap.

Eerste hulp bij dividendbelasting

In afwijkende situaties is het aan te raden een vakkundige belastingadviseur in te schakelen. Een belastingadviseur kan vragen beantwoorden over het dividend belastingtarief, het juiste moment om dividend uit te keren en weet wanneer u gebruik kunt maken van de deelnemingsvrijstelling zodat u nooit teveel belasting afdraagt.

Belastingadvies op maat

Bij Van Eert Accountants & Adviseurs voorzien we u graag van belastingadvies op maat. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons. Wij plannen graag een vrijblijvend kennismakingsgesprek met u in om te bekijken wat we voor u kunnen betekenen. 

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA