Nieuws

Bent u een echte ondernemer, althans biologisch gesproken?

17.11.2013

Laatst was ik bij een bijeenkomst waarin de vraag werd gesteld of er biologische verschillen bestaan tussen ondernemers en niet ondernemers. Vermakelijk genoeg bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat dit daadwerkelijk het geval is. Professor Willem Verbeke van de Erasmus Universiteit in Rotterdam had hier nader onderzoek naar gedaan.  Mijn nieuwsgierigheid was geboren. Ben ik er een of ben ik het niet?

 

Topondernemers beweren dat een ondernemer minimaal de volgende twee persoonlijke eigenschappen moet hebben: Snel hun ongeduldige temperament kunnen ombuigen in iets productiefs; Zich goed kunnen inleven in de behoeften van anderen en daarvoor een oplossing zoeken. Ze hebben dus een hoge graad van empathie.


Met het eerste zijn we snel klaar. Het blijkt dat creatieve mensen vaak een lichte vorm van adhd hebben. Dit zijn vaak mensen die niet zo goed kunnen stilzitten en het land hebben aan regels binnen hun organisatie. Omdat ze vaak niet helemaal begrepen worden neigen ze voor zichzelf te beginnen. Heel klinisch bekeken komt dit door de manier waarop hun brein werkt. Uit de landelijke media blijkt dat Eindhoven en omgeving de grootste adhd-dichtheid heeft per inwoner. Bedenk ook dat Eindhoven het grootste aantal designers, uitvinders en slimme mensen heeft, dat laatste nota bene internationaal erkend, onder wie een groot aantal met een eigen onderneming. Blijkbaar is er een samenhang! Kortom een licht vorm van adhd is blijkbaar nodig om de zaak aan de gang te krijgen en er dynamiek in te brengen. Aan grijze muizen heb je in dit geval niet zo veel, deze volgen wel. Een ondernemer moet immers trekken en duwen en de gang erin krijgen en wel zodanig dat er uit die activiteiten iets zinvols volgt.


De tweede eigenschap is ook onderzocht, en wel heel erg medisch. Het betreft namelijk de commerciële kant van een ondernemer. Zo kennen we de verkopers die het vooral van praten en het aansmeren van producten en diensten moeten hebben en we kennen de verkopers die zich daadwerkelijk goed kunnen inleven in de problematiek van hun klanten en daarvoor daadwerkelijk een geschikt product of dienst kunnen aanbieden. Uit tests bleek dat de eerste groep nauwelijks reageerde op emotionele prikkels en vooraal een kunstje beheerst en dit almaar herhaalt. De tweede groep reageerde wel op emotionele prikkels en speelde gevarieerd in op de diverse aangeboden prikkels. Een bijzonder verschil!


Dit verschil spoorde neuro-econoom Verbeke ertoe aan verder te gaan kijken in de biologische verschillen. Uit onderzoek bleek inderdaad dat de twee groepen verschillende genen hebben. Nu begeef ik mij op een voor mij onbekend terrein, maar ik wil u dit niet onthouden: de inlevende verkoper heeft vooral het gen dopaminereceptor D-4 (het Edison gen) en de pratende verkoper heeft vooral het gen dopaminereceptor D-2. Wat wil dit zeggen? De verkoopstijl wordt blijkbaar met name erfelijk bepaald. Kortom als u alleen met een betrokken en een inlevende verkoper van doen wil hebben laat dan een genentest uitvoeren. Dan weet u het zeker… 

Speelt opvoeding en training dan niet mee? Uiteraard is het bepalend hoe iemand opgevoed is. Uiteraard is ook bepalend de omvang en diepgang van trainingen. Echter zonder de genoemde biologische eigenschappen wordt het wel lastiger. Als ik het bovenstaande vertaal naar een prototype ondernemer dan komt daaruit naar voren dat biologische gesproken die persoon een lichte vorm van adhd en overwegend het Edison gen moet hebben. Als een van deze eigenschappen minder aanwezig is, dan kan dat via training en opvoeding worden ondervangen, maar toch….?

Mocht u nieuwsgierig zijn of u biologisch gesproken een ondernemer bent, laat u dan uw genen onderzoeken op aanwezigheid van het Edison gen. Wie weet schuilt er alsnog in u een ondernemer? 

Graag verwijs ik u naar het internet voor verdere verdieping.

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA