Nieuws

AFM Accountants: wat houdt dit in?

26.03.2018

Sinds 2006 hebben accountants een vergunning nodig van de AFM voor het uitvoeren van wettelijke controles in Nederland. De Autoriteit Financiële Markten (AFM) houdt toezicht op accountsorganisaties die een dergelijke vergunning hebben. Maar wat houdt het precies in als een accountant een AFM-vergunning heeft verkregen?

AFM-toezicht bij accountsorganisaties

Accountsorganisaties die wettelijke controles verrichten vallen onder toezicht van de AFM. Andere accountantswerkzaamheden vallen onder toezicht van de Nederlandse Beroepsorganisatie van Accountants (NBA).

De AFM houdt toezicht op de naleving van de kwaliteitseisen. Deze eisen zijn geregeld in de Wet toezicht accountantsorganisaties (Wta). De AFM zorgt voor voortdurend toezicht dat de accountant de eisen van de Wta naleeft. Hierbij evalueert de AFM niet alleen de kwaliteitsbeheersingssystemen van accountantsorganisaties, maar ook de werking van deze systemen. Hierbij worden controledossiers onderworpen aan nadere inspectie. Tijdens de toetsing van de AFM wordt er met name gekeken naar de vastlegging van de controle-informatie, alsmede de onderbouwing van het beoordelingsproces en de bevindingen van de controle van de jaarrekening waarbij een controleverklaring is verstrekt. Ofwel heeft de accountant voldoende grondslag om te komen tot de verstrekte controleverklaring.

AFM Accountant in Eindhoven

Van Eert Accountants & Adviseurs heeft als eerste een vergunning van de AFM mogen ontvangen in 2007 en wel nummer 13000001. Wij mogen derhalve wettelijke controles uit voeren. Dit zorgt ervoor dat de controle van uw financiële overzichten voldoet aan de hoogste kwaliteitsvereisten voor controle-informatie en oordeelsvorming.

De werkzaamheden van uw wettelijke controle kunt u dus met een gerust hart aan ons overlaten! Dit temeer omdat wij volgens recente toetsing aan alle eisen voldoen en wij werken er voortdurend aan ook daaraan te blijven voldoen. Wij kijken graag samen met u wat we voor u kunnen betekenen. Neem vrijblijvend contact met ons op!

  • drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA  

    Ondernemen is:  Eerst denken dan doen, maar soms simpelweg risico’s nemen’

    drs. W.A.K.H.F. van der Pol RA