Nieuws

Accountantsverklaring met beperking

17.08.2017

Accountantsverklaring met beperkingEen accountantsverklaring met beperking wordt afgegeven wanneer er twijfel bestaat over de juistheid van cijfers in de jaarrekening. Wanneer een dergelijke verklaring wordt afgegeven zijn er, tijdens de controle van de jaarrekening, onzekerheden van materieel belang die niet konden worden weggenomen. In een accountantsverklaring met beperking zetten wij onze bedenkingen met betrekking tot de verantwoording van de cijfers uiteen.

Verschillende soorten accountantsverklaringen

In grote lijnen zijn er vier verschillende soorten accountantsverklaringen, te weten:

  • Een goedgekeurde accountantsverklaring
  • Een afgekeurde accountantsverklaring (wezenlijke bedenkingen)
  • Een verklaring van oordeelonthouding (wezenlijke onzekerheid)
  • Een verklaring met beperking (materiële bedenking of onzekerheid)

Waarom controleert een accountant de jaarrekening?

Het controleren van de jaarrekening heeft als doel met redelijke mate van zekerheid te kunnen stellen dat het geen onjuistheden van wezenlijk belang bevat. Belangrijk is namelijk dat aandeelhouders of andere belanghebbenden op basis van de jaarrekening keuzes kunnen maken. Denk bijvoorbeeld aan het kopen of verkopen van aandelen. Wij als accountant controleren of de financiële verslaglegging klopt en rapporteren met behulp van de accountantsverklaring aan de belanghebbenden.

Aanbevelingen in de accountantsverklaring met beperking

Bij het afgeven van de accountantsverklaring met beperking geven wij u een aantal aanbevelingen mee. Met behulp van deze aanbevelingen kunt u aan de slag om uw jaarrekening weer op orde te maken. Als cliënt van Van Eert Accountants & Adviseurs begeleiden wij u natuurlijk graag gedurende dit proces. We bekijken waar de pijnpunten zitten en wat er nodig is om dit, in ieder geval vóór de volgende accountantscontrole in orde te maken.

Het begint allemaal bij een kennismaking

Wilt u uw jaarrekening laten controleren? Of heeft u een jaarrekening met beperking ontvangen en wilt u graag een verbetertraject starten? Neemt u gerust contact op met Van Eert Accountants & Adviseurs voor een kennismaking. Samen met u bekijken we graag hoe we uw belangen het best kunnen behartigen. Wilt u meer weten over onze dienstverlening neemt u dan eens een kijkje op de pagina’s Wettelijke controle, Jaarrekening opstellen en Certificeringsproces

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy