Nieuws

Waarom is een geconsolideerde jaarrekening belangrijk?

09.04.2018

Veel ondernemingen hebben een of meerdere dochtermaatschappijen. Deze groepen of concern kennen vaak een enorm pallet aan verschillende producten en of diensten. Kenmerkend is wel dat er vaak sprake is van een eigenaar, zijnde een centrale holding. Bij het verantwoorden van de geldstromen, activa en passiva van de ondernemingen wordt een jaarrekening opgesteld voor ieder onderdeel. Om goed zicht te krijgen op de financiën van de groep is het zinvol om de jaarrekeningen samen te voegen in een geconsolideerde jaarrekening.

Wat is het doel van het consolideren van de jaarrekening?

Een geconsolideerde jaarrekening is een gecombineerd financieel overzicht van een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen. Door het samenvoegen van geconsolideerde jaarrekeningen wordt er een overzicht gecreëerd van de financiële positie van een moedermaatschappij en haar dochterondernemingen waarmee er inzicht wordt verkregen in de financiële gezondheid van een holding en haar groep, in tegenstelling tot van alleen één dochtermaatschappij.

Een moedermaatschappij kan als een individuele onderneming opereren, afgezien van haar dochterondernemingen. Elk van deze entiteiten rapporteert zijn eigen jaarrekening. Desondanks, worden concerns als één economische entiteit gezien, zeker omdat investeerders vaak via een holding willen investeren en niet directe in de dochterondernemingen. Hierdoor is het voor aandeelhouders ook van belang een totaal financieel overzicht te hebben.

Wanneer is een geconsolideerde jaarrekening verplicht

Vanaf een bepaalde omvang is er een wettelijke verplichting als moederbedrijf van verschillende dochterondernemingen om een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Van Eert Accountants & Adviseurs staan graag voor u klaar voor het opstellen van uw geconsolideerde jaarrekening zodat u een goed inzicht krijgt in de financiële situatie van het moederbedrijf. Wij kijken graag wat we voor elkaar kunnen betekenen in een vrijblijvend gesprek. Neem vrijblijvend contact met ons op!

  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy