Liquiditeit: smeermiddel van de onderneming

Liquiditeitsprognose Eindhoven

Wij weten uit ervaring dat cash vele malen belangrijker is dan winst. Wij houden ons in al onze werkzaamheden voortdurend bezig met het bijsturen van ondernemingen vanuit de wereld van de winstgedachte naar de wereld van het “cash denken”. Zonder cash kan er niets betaald worden, ondanks dat er een heel mooie winst is. Ondernemingen die tegen hun kredietlimiet aanzitten en genoeg vorderingen hebben, kunnen niets betalen. Als we dit combineren met de banken die niets willen financieren omdat zij hun eigen vermogen eerst willen verbeteren ontstaat er een wanhopig verhaal.

Voorkom een liquiditeitsprobleem met onze liquiditeitsprognose

Veelal worden deze problemen veroorzaakt door een te grote nadruk op het willen behalen van hoge brutowinstmarges in combinatie met het vergeten van de kosten die daarna komen, te hoge voorraden en het niet tijdig betalen en innen van rekeningen. In veel gevallen waar wij zijn ingeroepen, bleek dat de administratie gewoonweg niet adequaat was bijgewerkt met als gevolg dat de ondernemer op weekbasis niet wist welke rekeningen geïnd moesten worden en welke rekeningen betaald moesten worden. Ook maken wij regelmatig mee dat bedrijven in de knoop komen omdat ze veel hebben voorgefinancierd. Dit soort zaken zijn echter goed bij te sturen! Kampt u met een liquiditeitskwestie en kunt u de oorzaak en/of de oplossing van het probleem niet achterhalen? Dan helpt een liquiditeitsprognose u orde op zaken te stellen.

Van winst denken naar cash denken

Omdat cash denken een andere filosofie en managementaanpak vereist dan winst denken, zal u hierin gecoached moeten worden. Van Eert Accountants & Adviseurs heeft hier uitstekende tools voor in huis. Daarnaast begeleiden wij al geruime tijd onze accountancy cliënten die hierdoor, ondanks de huidige crisis, weinig beroep hoeven te doen op externe financiers omdat hun liquiditeitspositie op orde is. Van Eert Accountants & Adviseurs staat u graag bij in het voorkomen van een liquiditeitsprobleem. Met een goede liquiditeitsprognose zorgen wij voor rust rondom uw liquiditeiten.

liquiditeitsadvies op maat

Onze mening is dat cash het meest relevante gegeven is uit de boekhouding. Cash zegt meer dan winst. Cash is hier en nu. Een goede liquiditeitsprognose geeft u zekerheid en rust. Heeft uw bedrijf behoefte aan een liquiditeitsprognose en liquiditeitsadvies op maat? Van Eert Accountants & Adviseurs helpt u hier graag mee verder. Neemt u gerust vrijblijvend contact met ons op. Wij bekijken graag wat we voor u en de liquiditeit van uw bedrijf kunnen betekenen.

 


Vrijblijvend contact opnemen

Liquiditeitsprognose bij Van Eert Accountants & Adviseurs:

  Inzicht met behulp van diverse managementtools
  Liquiditeitsadvies en coaching op maat 
  Rust en zekerheid rondom uw liquiditeiten 

Interesse? Wij plannen graag een vrijblijvend kennismakinggesprek met u in om de mogelijkheden te verkennen. 


Vrijblijvend contact opnemen
  • Erik van de Sande, Adviseur Accountancy  

    'Ondernemen is: Geen nine to five, maar 24/7, 365 dagen'

    Erik van de Sande, Adviseur Accountancy